Norsk EdTech aktør ønsker å revolusjonere undervisning internasjonalt

Med millionstøtte fra Innovasjon Norge og AskersHus utvikler nå EdTech-selskapet EC-play, et verktøy for å bistå skoler i en krevende tid med pandemi, digital undervisning og ny læreplan.  Nedstengningen av … Read More

Vi vil heller snakke med en robot enn med sjefen om mental helse

En ny undersøkelse viser at korona-pandemien har påvirket oss negativt. Det er kanskje ikke så overraskende. Derimot er det hakket mer interessant at vi heller deler bekymringene våre over dette … Read More

Forskning, innovasjon og teknologi på nye frimerker

Forskning og innovasjon har gjennom generasjoner vært byggesteiner og drivkraft i Norge. Nå hedrer Posten norske gjennombrudd i en ny serie frimerker! Hjerneforskning og ultralydteknologi for hjerteundersøkelser er tema for … Read More

Tunnelsyn ødelegger store verdier

 – Norske vekstvirksomheter sløser bort verdiskapningsmuligheter, de prater for mye og gjør for lite! Det er den erfarne bedriftslederen og innovasjonsveilederen Øystein Bredal-Thorsen som er Norgessjef i GrowthWheel Norge AS … Read More

Translate »