Gjør supernett til valgtema!

Igjen diskuterer vi i IT-bransjen offentlige ”supernett”, men lite vil skje før temaet kommer høyere på den politiske dagsorden.  I valgåret 2013 tror vi dette kan endre seg, når sårbarhet og samfunnsberedskap vil stå sentralt. Vi kan lære mye av Storbritannia, der supernettet allerede er en realitet.