Jo, de fleste vet nok at det å etablere eget selskap eller å lykkes som gründer ikke er noen enkel prosess. Utfordringene står i kø!


Jeg vil påstå at store deler av suksessfaktoren som gründer ligger i deg selv og dine holdninger. Ta oppstartfasen: er din idé virkelig god? Mange forelsker seg i eget konsept og idé og er ikke beredt på å høre sannheten om dette virkelig er noe markedet er villig til å betale for. Hvem er det som taper på at ditt selskap eksisterer, og hvem vinner på at du eksisterer? Man må lytte til og kartlegge begge sider, og ikke minst være bevisst på hvor sterke aktører og drivkrefter som befinner seg på hver side.

Innovasjonsprosesser er gjerne kapitalkrevende. Å hente inn nødvendig kapital er for mange den største hindringen til videre suksess. I 7 år har jeg hørt fra investormarkedet «det er ikke lett å hente inn penger nå om dagen». Jeg lurer på om de noen gang kommer til å si: «Nå for tiden er det jammen lett å hente penger».

Det som er sikkert, er at det finnes kapital, og at gode nok prosjekter klarer å reise nødvendig kapital uansett marked. Men det tar tid. Og svært få gründere starter denne prosessen i god nok tid. Dette vet investorer, og jo mer du har «likviditets-kniven på strupen», jo mer vinner de på dette. Har du først hentet inn kapital, ja, da starter det virkelige arbeidet. Det å forvalte andres penger, skal man ha stor respekt for. I mange tilfeller vil en investor, et styre eller tilsvarende ikke løfte en finger for at du som gründer har det fint i din arbeidsdag, holder motivasjonen oppe og kommer deg gjennom de mange store utfordringene som foreligger. «Løp mer, fortere og bedre», er det de er opptatt av. Sin egen drivkraft og stayer-evne er noe man må sørge for selv. Målet og drivkraften man setter seg når man velger å bli gründer, må tåle også dette. Oppsiden er vel at få ting vil være mer tilfredsstillende enn en dag å kunne tidoble dine investorers penger.

Å introdusere en ny løsning, tjeneste eller produkt på markedet er heller ingen lett øvelse. Jeg hører enkelte gründere faktisk si at om de bare får finansiert utviklingen av produktet, så kommer det til å selge seg selv. Så god løsning har de. NEI! NEI! NEI! Dette skjer ikke. Om produktet er aldri så fornuftig, flott eller lønnsomt, så krever det mye arbeid å lykkes med salg.

Når det er så krevende, hvorfor velger vi da å bli gründere? Alle har nok ulike grunner og drivkraft til dette, men den må man bære med seg og kjenne på hver eneste dag. Det å sette seg delmål er nok fornuftig. Å jobbe mot en overkommelig milepæl underveis. Årsaker til og mislykkes er altså uendelige…..men om jeg mislykkes- er det allikevel min feil!

Jo, jeg vet at mange har virkelig de mest forklarlige og fornuftige årsakene til mangel på suksess. Det er utallige faktorer som spiller inn, og det er nok ikke meningen at alle skal lykkes. Det jeg mener, er at jeg har VALGT å ha en holdning, om at hvis jeg mislykkes- så er det min feil. Jeg kan finne unnskyldninger i det uendelige hva angår eksterne forhold. Men når jeg som gründer har valgt å ha denne holdningen, så er det så fordømt mye vanskeligere å gi opp. Du klarer å holde ut den ekstra utfordringen, eller å prøve en stund til eller nye kreative løsninger.

Kronikk: Siri Skøien, februar 2013.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here