Slik skal Næringsministeren gjøre Norge mer innovativt

I hvilken grad er mangel på tidlig fase kapital en begrensende faktor for gründerskap og innovasjon i norsk næringsliv? Litteraturhuset var onsdag stedet der vår nye næringsminister Monica Mæland møtte … Read More

Hvordan legge tilrette for innovative virksomheter

Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer. Eldrebølgen og lavutslippssamfunnet krever omfattende investeringer samtidig som oljeinntektene reduseres. Dette krever utvikling av nye innovative satsninger og løsninger.  Vi må tenke utenfor boksen … Read More