Etter at Dagens Næringsliv i 2017 publiserte undersøkelsen Status Norge, som viste at norske næringslivsledere lå etter med tanke på digital utvikling, viser en ny undersøkelse nå at lederne har tatt tak i sine utfordringer.

I undersøkelsen Digitalleder 2019, utført av Norstat på oppdrag fra MarkedsPartner i februar 2019, kommer det frem at mer enn halvparten av norske ledere (57 prosent) sier de har en strategi for digital markedsføring. 41 prosent av dem har den nedfelt skriftlig.

De siste årene har det hengt en digital dommedagsspådom over norske næringslivsledere. I resultatene av undersøkelsen som ble publisert i Dagens Næringsliv i mai 2017, kom det fram at kun 1 av 5 har en klar digitalstrategi. «Supernaive, alarmerende, skremmende» var kommentarene fra ekspertene den gang. «Lederne har erkjent at de ikke kan nok, men har begynt å ta grep for å planlegge hvordan de skal møte digitaliseringen», sa Preben Carlsen i kommunikasjonsbyrået Trigger til DN den gang.

Den ferske undersøkelsen fra Norstat viser at ting er i endring. I alle fall når det gjelder digitalisering av bedriftenes markedsførings- og salgsprosesser. Hele 7 av 10 ledere mener digital markedsføring og salg er viktig nå og økende fremover.

– Dette er gledelige tall, som viser at norske ledere har forstått at endring og taktskifte må til, sier høyskolelektor ved Institutt for markedsføring, økonomi og innovasjon ved Høyskolen Kristiania, Jan K. Baumann. Hans egen høyskole var tidlig ute med å tilby digital kompetanse til studenter og næringsliv.

De som har tatt den digitale disrupsjonen innover seg (nemlig at teknologi fullstendig endrer innarbeidede metoder og arbeidsmønstre) har gjort grep for å kunne møte den digitale tidsalderen ved å skaffe seg nødvendig programvare. Ifølge undersøkelsen mener nå hele 78 prosent at de har IKT-løsninger tilpasset utfordringene de møter i markedet.

To tredjedeler av bedriftene (66 prosent) mener deres kompetanse om digital markedsføring og salg er tilpasset utfordringene de møter i markedet. Blant de resterende 34 prosentene som ikke har denne kompetansen stiller 4 av 10 seg relativt ugyldige til dette og planlegger ingen tiltak. 27 prosent planlegger intern kompetanseutvikling, mens 25 prosent vil benytte eksterne konsulenter.

– Det er positivt at så mange ledere flagger at de har kompetansen de trenger, men at såpass mange av dem som mangler denne kompetansen ikke har tenkt å gjøre noe med det er faretruende og overraskende. Her er det et åpenbart, betydelig potensiale for næringsliv og akademia å gå sammen for å redusere det digitale kompetansegapet, sier Baumann.

Norstat gjennomførte i februar, på oppdrag fra MarkedsPartner, 375 telefonintervjuer med ledere for å kartlegge norske bedrifters kompetanse og behov innen digital markedsføring og salg. Respondentene fordeler seg på tvers av bransjer og regioner. 61 prosent var daglig leder. 16 prosent markedssjef eller tilsvarende. Utvalget er et representativt bilde av næringslivet i Norge.

– Selv om mange norske bedrifter fremdeles ligger etter i digitaliseringen av sitt salgs og markedsføringsarbeid, er vi likevel positivt overrasket over flere av funnene i undersøkelsen, sier markedssjef i MarkedsPartner, Erlend Førsund.