En kronikk av Tor W Andreassen, professor ved Norges Handelshøyskole og leder av Open Innovation Lab of Norway’s faglige råd.


Elon Musk snakket denne uken med Nicolai Tangen på Tangens podcast, formidlet gjennom Musks egen teknologiplattform X. Til tross for tekniske utfordringer, som fanget pressens oppmerksomhet, prøvde jeg å forstå Musk, hans tanker og visjoner. Hvordan kan vi beskrive en slik personlighet og hva kan vi lære, om noe, av hans tenking?

Jeg anser Elon Musk, med alle hans feil, som en visjonær leder med et klart, ambisiøst og tidvis kontroversielt perspektiv på fremtiden for teknologi, samfunn og menneskelig sivilisasjon. Hans syn dekker et bredt spekter, fra kunstig intelligens og kolonisering av Mars til elektriske kjøretøy og sosiale medieplattformer.

Visjon og futurisme

Musks visjon er grensesprengende og futuristisk. Han forutser betydelige teknologiske og samfunnsmessige endringer, som AI som overgår menneskelig intelligens, og en omfattende adopsjon av elektriske kjøretøy. Hans dedikasjon til Mars-kolonisering og skapingen av en flerplanetarisk sivilisasjon, understreker et unikt nivå av futurisme på Moonshot nivå.

Lederskapsstil

Musks lederskapsstil er preget av en høy toleranse for risiko, en utrettelig søken etter innovasjon, og en unik tilnærming til feil. Han fremmer en kultur hvor man lærer av feil og anser risikotaking som nødvendig for fremskritt. Musk vektlegger selvstyring hos talentfulle individer, noe som indikerer en preferanse for autonomi, felles visjoner og intrinsisk motivasjon over tradisjonell hierarkisk kontroll. Enkelte ansatte i X har uttalt at han er demonisk å jobbe for, – og at hans lederstil skaper en fryktkultur.

Etiske og samfunnsmessige hensyn

Musk hevder at han er dypt engasjert i de etiske og samfunnsmessige konsekvensene av teknologi, og argumenterer for regulatorisk tilsyn, spesielt innen AI. Hva han sier og gjør «snakker» det motsatte. X har ikke blitt den sannferdige og balanserte allmenningen han drømte om. Noe brukernes engasjement viser.

Samtidig er det for tidlig å felle dommen, Musk har tidligere uttalt at han ønsker å gjøre X om til en slags global Wechat konkurrent.

Innovasjon og motstandskraft

Musk er en innovatør som ikke lar seg knekke av tilbakeslag. Hans erfaringer med SpaceX’ tidlige feil og senere suksesser illustrerer en filosofi som omfavner feil som en integrert del av innovasjonsprosessen. Hans besluttsomhet og personlige motstandskraft har vært avgjørende for å overvinne utfordringer – slik entreprenører ofte kjennetegnes ved.

Personlige innsikter

Musks interesse for strategiske videospill avslører hans verdsettelse av strategisk tenking og forståelsen av teknologi og sivilisasjonens samspill. Denne lidenskapen gir innsikt i hvordan han nærmer seg forretnings- og teknologistrategi. Hans ulike utspill, kommentarer, og handlinger vitner ofte om manglende konsekvensforståelse.

Konklusjon: Genial Visjonær eller bare gal?

Å stemple Elon Musk som enten en “genial visjonær” eller “gal” forenkler en sammensatt personlighet. Hans ambisiøse prosjekter kan virke grensesprengende for noen, men hans evne til å omskape visjonære ideer til virkelighet, som å revolusjonere bilindustrien med Tesla og transformere romutforskning med SpaceX, vitner om en bemerkelsesverdig forutseenhet og unik formende kraft.

Mens hans metoder og prediksjoner ofte provoserer til debatt, bidrar de utvilsomt samtidig til fremskritt og inspirerer til en forfriskende nytenking av menneskehetens fremtid.

Det blir spennende å følge med fremover!