Er du blant de som måler innovasjon? – 9 sannheter du bør hensynta!

Ingen virksomheter kan foreløbig slå seg på brystet og si at de henter ut hele sitt potensial på innovasjonsområdet. Faktum er at en gjennomgang av forskningslitteraturen viser at hele ni av ti innovasjonsideer flopper i markedet.  Trist, men sant!

Den hemmelige sausen som gjør at noen lykkes, mens andre mislykkes, ligger ofte godt pakket inn i det vanskelig definerbare begrepet innovasjonskultur. Jeg minnes historien om underhusmedlemmet i London som ble bedt om å definere porno: «Jeg kan ikke definere det, men vet godt hva det er når jeg ser det,» svarte han. Han kunne like godt ha snakket om innovasjonskultur.

La oss likevel begynne med å definere kultur som et lederansvar. I Open Innovation Lab of Norway har vi konkludert med følgende ni sannheter alle som er opptatt av å lykkes med innovasjon er tjent med å ta hensyn til:

1. Sett opp et innovasjonsstyringssystem og definer hvor eierskapet til innovasjon skal ligge.

Uten forankring går det galt, og uten en kortfattet og tydelig innovasjons-strategi vil resultatet bli labert. Innovasjon bør styres som en integrert del av virksomheten og gjenfinnes på enhver leders målliste.

2. Ledelsen må i tillegg til å sørge for en klar innovasjonsstrategi også oppmuntre til en kultur som fremmer innovasjon.

Altfor mange strategier flommer over av flotte ord og tørster etter konkrete grep. Det krever bevisste ledergrep å utvikle tillit til at det er lov å feile, og uten denne tilliten vil innovasjonsarbeidet lide.

3. Håndplukk et heterogent innovasjonsteam og by på gode kjøreregler, vide fullmakter og trange budsjetter.

Det skal du gjøre fordi innovasjon er en lagsport og forutsetter samarbeid, og gode ideer kan som kjent komme allesteds fra. Nettopp derfor er et tydelig mandat med kjøreregler, mål og oppgaver så viktig.

4. Sett kundene du har og de du vil ha i fokus.

Uten innsikt i dine kunders behov og handlingsmønster kan det lett gå galt. Dette er ikke det samme som å tro at det alltid skal være kundene som skal fortelle deg hva du skal lage. De flinkeste innovatørene mestrer også kunsten å tilby noe kundene ikke selv visste at de trengte. Kreativitet er nødvendig, men ikke tilstrekkelig!

5. Innovasjon handler om mer enn bare produkter, det kan være mye å hente på andre områder.

Ifølge OECD er det fire områder, Doblin-modellen opererer med 10 dimensjoner, mens innovasjonsradaren til professor Robert Wolcott opererer med 12 dimensjoner. Alle disse tre modellene er nyttige verktøy for deg som tar innovasjon på alvor.

6. Bygg en balansert innovasjonsportefølje med prosjekter av ulik karakter.

Innovasjon kommer som kjent i ulike former og farger, og kan grovt deles i tre kategorier:

      • inkrementelle innovasjoner som forbedrer det bestående
      • randsone-innovasjoner i ytterkant av det man allerede holder på med
      • disruptive innovasjoner som endrer det meste.Innen disse tre områdene har man også tre dimensjoner, slik at summen blir ni ulike former. Dette kan du lese mer om på www.innovasjonsportalen.no

7. Definer ditt innovasjonsøkosystem og velg hvilke nettverk du vil bidra i.

God innovasjon skjer sjelden i isolasjon, og det er mye å hente gjennom gode menneskelige kollisjoner med fagfolk fra andre bransjer.

8. Velg dine verktøy med omhu og bruk dem riktig.

Vær gjerne «fast i form, og myk i gjennomføringen». Med det mener jeg at metodikk og verktøy krever opplæring, men pass på at skoen ikke får bestemme hvor stor foten kan bli.

9. Innovasjon handler om overlevelsesevne og må måles.

Her kommer nye standarder som ISO 56002 og gjør det hele enklere, men pass på at du ikke måler innovasjon etter de samme variablene som gjelder for operative produkter og tjenester.

Når ni av ti prosjekter ikke når sine mål og så mange norske virksomheter har så lav innovasjonsytelse, er den triste sannheten som oftest at ett eller flere av punktene over mangler.

NB! Denne kronikken er basert på et utdrag fra boken “Jakten på digital innsikt” av Truls Berg som kommer ut på Hegnar Forlag i juni 2021.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Vi anbefaler:

Translate »