– Vi hadde en visjon om å skape det vi kalte intelligente avtaler optimalisert for både maskin-til-maskin og menneske-til-maskin interaksjon. Da vi startet, fokuserte vi på smarte kontrakter i blockchain, men etter mye research valgte vi å heller kombinere de beste elementene fra blockchain med mer kommersielle og fleksible programmeringsspråk. Denne måten å tenke på, kombinert med å koble på AI i ulike ledd, lar oss utvikle løsninger som vil bli svært besparende og forenklende for kundene våre i tiden som kommer.

Aleksander Meidell-Hagewick, Co-founder i Quantik, og Ørjan Lønning, Regionsdirektør i Amesto, er samstemte: Håndtering av kontrakter, betaling og bokføring vil ikke bli den samme etter at deres endelige produkt er kommet ut på markedet. Men innovasjonsprosessen har vært omfattende, og har krevet både klare visjoner og ikke minst en strukturert og målrettet innsats for å komme dit man gjerne ville.

Ikke-homogen bransjeerfaring

Aleksander har bakgrunn fra industri, eiendom og finans, og da han sammen med Lønning startet et selskap som blant annet jobbet med digitalisering og automatisering av forretningsprosesser, oppstod deres felles visjon om å kunne automatisere transaksjoner med en tilnærming som skilte seg fra massene. Ørjan har erfaring fra økonomi, transaksjoner og eiendom.

– Slik vi ser på verden, er erfaring det samme som data – og homogene datasett gir andre resultater enn heterogene datasett. Derfor har vi troen på at erfaring på tvers av bransjer skaper muligheter som gjerne ikke er like synlige når man kun har operert i én bransje. Dette er naturligvis et nyansert bilde som vi kunne snakket om resten av dagen, men vi lar det ligge her.

– Vi har i flere år jobbet med et ERP-sentrisk (Entreprice Recourse Planning) fokus, hvor man benytter seg av API-er i bedriftenes økosystem av systemer for å automatisere og forenkle, men forstod etter hvert at det kunne være mer hensiktsmessig å fokusere på selve kontrakten. Årsaken til dette er at kontrakter og avtaler som regel inneholder all relevant data i en transaksjon, og man kan derfor heller jobbe CMS-sentrisk (Contract Management System).

Fra idé til selskap

  • – Vi hadde jo dette heldigitale regnskapsbyrået vårt som vi startet i 2016, og som vi etter en del strategiske prosesser og etter dialog med flere aktører, solgte i deler av til Amesto i 2017. Valget av dem var nettopp fordi Amesto, med Arild og Siri i spissen, hadde et utrolig spennende syn på bedrifter og teknologi, kombinert med en veldig sunn kultur. Årene har gått, og Amesto har utviklet seg til å bli enda mer innovative og teknologiorienterte, samtidig som kulturen med trippel bunnlinje (People, Planet and Profit) virkelig har satt seg.

    Derfor ble det naturlig at Amesto ble vår første investor da Quantik ble startet i 2019, med en visjon om å revolusjonere måten man inngår avtaler og gjennomfører transaksjoner. Høsten 2019 ble det inngått strategisk samarbeid med PwC og Sopra Steria, og utviklingen var i gang.

Karene er helt tydelige på at dette muliggjøres som en følge av modning i økosystemet av API-er (Application Programming Interface) som lar dem integrere mot mange systemer, og dermed kan eksekvere kontraktens innhold på samme måte som man gjør i smarte kontrakter bygget i blockchain. Sikkerhet og dokumentasjon har de god kontroll på, da alt er bygget i mikrotjenester i skyen med tilhørende ledgers, ettersom man ville etterstrebe en like god sikkerhet som det blockchain-teknologien byr på. Sikkerhet blir også et naturlig fokusområde når de, sammen med PwC sitt juridiske team, skal sikre seg konsesjon for PISP/AISP (Payment Initiation Service Provider / Account Information Service Provider) for å kunne håndtere direktebetalinger i hele EU.

Gjennomtenkt

– Er det visjonen som er utgangspunktet her – og så kommer teknologien på topp?

– Det kan man definitivt si. Vi var veldig klare på hva vi ønsket oss; nemlig økt effektivitet, mer brukervennlige løsninger og økt trygghet for partene som deltar i en avtale – hvilken teknologi som benyttes er mer praktikaliteter som gir grunnlag for hvilke muligheter man har videre. Teknologivalg er svært viktig, men visjon og mål er nok viktigere. Vi mener at visjoner bør være løsninger på folks utfordringer, mens teknologi er virkemiddelet som lar oss komme dit.

– Hvordan har det gått så langt?

– Vi er nok skrudd sammen slik at vi i slike sammenhenger ser mer fremover enn bakover, men dersom vi skal oppsummere må vi vel kunne tillate oss å si at det har gått greit. Sommeren 2020 gjennomførte vi PoC (Proof of Concept) på automatisering av bokføring og betaling sammen med Amesto, og i 4. kvartal 2020 lanserte vi vårt første produkt. Etter lansering har vi gradvis lansert nye features og moduler i løsningen for å la brukerne vokse sammen med oss. Slik vi ser det er det utrolig viktig å drive jevn inkrementell innovasjon, slik at man tilrettelegger for bedre adopsjon når man slipper løsningene som virkelig er disruptive. Veksten har også vært god, tross veldig begrenset markedsføring.

– Er det bare dere to?

– «Nei, vi kunne aldri bygget dette alene.», sier de i kor.

– Aleksander følger på med å si «Vi har vært utrolig heldige med teamet og støtteapparatet fra både Amesto, PwC, Sopra Steria, Innovasjon Norge, Guilty og flere viktige samarbeidspartnere. Vinteren 2020 ble vi en del av Microsoft for Startups, og i andre kvartal fikk vi mange gode råd fra DNB NXT og StartupLab da vi deltok i deres akseleratorprogram. Vi er også medlem av inkubatorprogrammet Finance Innovation, hvor vi får jevnlig rådgivning og støtte. Vi støtter oss også på et erfarent advisory board, noe som har hjulpet mye med beslutningene som må tas underveis.»

– Hvordan ser det ut fremover?

– Vi er for tiden på vei inn i en emisjon som skal finansiere utvikling av betalingsløsning for hele EU, automatisering av bokføring i enkelte systemer og skalering av eksisterende løsning, og vi har allerede hentet store deler av beløpet før emisjonen åpner for offentligheten i crowdfundingplattformen Dealflow. Dette sikrer drift og utvikling i 18 måneder, før det blir ny emisjon. Hva angår marked er det god respons, og vi har allerede ca 400 B2B-kunder på plattformen. Nå som CloudBox (filhåndtering) og Corporate Accounts lanseres forventer vi en sterk vekst via partneravtaler med Amesto og andre multinasjonale selskaper.

– Utfordringene er mange fortsatt?

– Dersom man ikke har utfordringer, driver man ikke med innovasjon. Når vi skal skalere innen regnskap, betalingstjenester og kontrakter, er det viktig at vi får etablert gode systemer og rutiner for onboarding, client success og support. Her har vi lært mye av DNB og Amesto.

Riktig timing

– Hvorfor har dere satset på denne automatiseringen av betaling og regnskap akkurat nå?

– Det er et godt spørsmål som egentlig fortjener et lengre svar. Men det korte svaret er at modningen i økosystemet av API-er er god, og det finnes dermed svært mange API-er man kan koble seg på. Kombinert med PSD2 gir dette oss mange muligheter for å automatisere forretningsprosesser, som blant annet betaling og regnskap. På lik linje med at steintavle ble til papyrus, papyrus ble til papir, og papir ble til pdf, vil nå pdf bli til kildekoder med en brukervennlig frontend. Frontend er tilpasset mennesket, mens backend er tilpasset maskin-til-maskin kommunikasjon.

– Men så er det vel også et faktum at de rette menneskene må være med i slikt prosjekt, fordi det er mennesker som driver prosesser?

– Joda, det er det avgjort ingen tvil om, sier de, kledelig beskjedent. Man er nok avhengig av å ha erfaring fra flere bransjer, slik at man har et perspektiv som hensyntar flere aspekter i disse prosessene.

– For drive dem har de gjort. Er det så ingen som kommer med kritiske bemerkninger – for eksempel når det gjelder sikkerheten i slike automatiserte prosesser?

– Sikkerhet er noe som står høyt på agendaen hos oss, og det er en av grunnene til at vi har valgt robuste samarbeidspartnere med lang erfaring og høy integritet. Slik vi ser det vil automatiserte systemer som dette bety en høyere grad av sikkerhet enn mange av prosessene som har mennesker involvert.

– Hva er det som driver dere menneskene som jobber i en så krevende og utfordrende prosess?

– Her blir karene litt tause, før Aleksander kommer på det: Skapertrang, tror jeg vi må oppsummere det som, utbryter han, og får umiddelbart støtte fra Ørjan, som også er Co-founder i tillegg til å være prosjektets klippe i Amesto.

– Karene er gode partnere og har jobbet sammen i flere selskaper i en årrekke, og legger ikke skjul på at de har lært mye av Amesto de siste årene. I følge dem kan Amesto sees litt på som en familieeid «big corp» med ekte skapertrang – og de er det ikke mange av. Det er riktignok mange som vil, men de færreste som får det til. «Å være intraprenør i Amesto er litt som å kjenne en i 7. klasse når du begynner i 1. klasse. Det gir en følelse av trygghet – og visse fordeler». De angrer altså åpenbart ikke på at Amesto kom inn på eiersiden, og således førte Quantik inn i rekkene som en av de suksessrike bedriftene som Amesto består av.

– Vi ser en rask utvikling mot digitalisering av bedrifter som vi i Amesto ønsker å være en bidragsyter til. Med Quantik med i vår portefølje har vi tatt enda et langt steg inn i fremtiden, sier han med ettertrykk.