I Danmark kalles de for ”den innovative elite.” De skaper fremtidens velferdssamfunn. I Norges egalitære kultur lager vi ikke en elitistisk merkelapp på innovatører som går i front. Men de er der, under radaren til medienes søkelys. Og de er utstyrt med noen personlige egenskaper som gjør de litt annerledes skrudd sammen. Danskene kaller det for en undergrunnsbevegelse.

-Når stat og marked gir tapt over for de store samfunnsproblemene, trår den innovative klasse til. En ny allianse av innovative mennesker leverer i stigende grad nye løsninger på gamle problemer, skriver adm. direktør og utgiver Erik Rasmussen i Mandag Morgen som har kartlagt ca. 4.500 innovative dansker gjennom nominasjoner. Eksemplene er hentet fra 3.000 personer, hvor mer enn 600 er nominert mer enn én gang. Disse utgjør nodene i nettverket og er et globalt fenomen.

63 prosent av de nominerte er ansatt i privat sektor, 22 prosent er ansatt i offentlig sektor, og 8 prosent arbeider i en organisasjon eller forening. Det er en klar overvekt av personer ansatt i private bedrifter, og en stor andel av de er selvstendig næringsdrivende.

Kartlegging av innovative egenskaper

Mandag Morgen var på jakt etter personer som oppfyller et eller flere av følgende karakteristika:

Overpresterende: Har levert solide resultater over lengre tid. Resultater, som er markant høyere enn et definert gjennomsnitt, f.eks. standarder og normer innenfor en sektor, en bransje etc.
Progressivt tenkende: Tilhører en type, som ser muligheter i enhver risiko, og ikke omvendt – nasjonalt som internasjonalt.
Nettverks arbeider: Er innstilt på å dele kunnskap og påta seg et ansvar som rollemodell.
Utfordrere: Har evnen, motet og viljen til å utfordre eksisterende holdninger og normer, og ikke bøye seg for Janteloven.
Sulten: Lar seg ikke tilfredsstille med oppnådde resultater, men har appetitt på å gå videre, gå nye veier og ekspandere.
Risikovillig: Er ikke redd for å gjøre feil og tape, men oppfatter det som ledd i en lære- og utviklingsprosess.
Bæredyktig: Har forståelse for de verdier som skaper et bæredyktig helhetlig samfunn, samt en bæredyktig virksomhet, og lar det avspeile seg i praksis, f.eks. i form av et sosialt ansvar.
Har en pasjon: Har en mission og er i stand til å skape begeistring og engasjement omkring sine ideer og prestasjoner.
Nytenkende: Har overskudd og lyst til løpende å tenke nytt og utenfor boksen.
Kommunikasjonsbærer: Bruker også sin pasjon til å kommunisere holdninger og resultater til en bredere krets.

De fleste nominerte er folk som bor og arbeider utenfor medienes søkelys. De spiller en avgjørende rolle i bedriftene og organisasjonene de arbeider i – eller har startet.

Det er også mulig å trekke en kompleks nettverkssky av de nominerte og relasjonene mellom dem. Det er selvfølgelig ikke alle som har forbindelser til alle, men undersøkelsen utgjør allerede et interessant bilde av en rekke små, men sammenhengende nettverk av innovasjon, på tvers av bransjer og sektorer.

En undergrunnsbevegelse
Er innovatører utstyrt med noen spesielle egenskaper for å håndtere innovative prosesser?

-Det kan sammenlignes med en undergrunnsbevegelse, som følger sine egne lover og normer. Som drives av en iboende trang til at prestere, til å skape resultater og forandringer – til å forme et bedre samfunn. De er indredrevet med en stor visjon, skriver Mandag Morgen.

I Norge har vi ingen lignende kartlegging som i Danmark.  Vi spør: Kan disse innovatørene blomstre i den norske trygghets- og risikoaversjonskulturen? Eller gror de best i kriser? Undergrunnsbevegelsen finnes også i Norge. Den er bare ikke klar over det.

-Først ignorerer de deg, så latterliggjør de deg, så sloss de med deg, så vinner du, sa Ghandi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here