Det helnorske e-helseselskapet DIPS AS kjøper forretningsområdet Levekår fra det Bergensbaserte programvarehuset ACOS AS, og åpner dermed døren til et voksende marked for helsefagløsninger i kommunehelsetjenesten.

Oppkjøpet er DIPS sitt første etter at det familieeide, norske investeringsselskapet Awilhelmsen Capital i april kjøpte 65 prosent av aksjene i Bodø-selskapet. DIPS ønsker å satse flere hundre millioner kroner de neste årene for å ta en lederposisjon innenfor IT-løsninger for kommunehelsetjenesten.

Nærmere «én innbygger – én journal»

– Vi har lenge vært imponert over hva ACOS har fått til, og selskapene har to ganske sammenfallende gründerhistorier og produktporteføljer. Over tid har vi sett at deres pasientsystemer for kommunesektoren passer som hånd i hanske med DIPS sitt hovedprodukt, DIPS Arena, forklarer administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS i en pressemeldingen.

– En av begrunnelsene for å få på plass nye eiere i DIPS var å sikre vekst i nye markeder, også gjennom oppkjøp, for å styrke vår posisjon som motoren i norsk e-helsenæring. Med nye eiere i ryggen, DIPS Arena under utrulling og avtale med tre av fire helseforetak, er vi godt posisjonert for å bidra til at Norge innfrir helsevisjonen om «én innbygger – én journal». Med kompetansen og kunnskapen vi overtar fra Acos sammen med journalsystemet CosDoc i porteføljen, plasserer vi oss nå helt fremme i startfeltet for et eventuelt nasjonalt anbud innenfor kommunehelsetjenesten, sier Viksjø.

Store vekstplaner

Oppkjøpet av forretningsområdet Levekår omfatter pasientjournal (EPJ) for helse- og omsorgstjeneste, fagløsning for barnevern- og sosialtjenesten og webløsning for individuell plan. 28 ACOS-ansatte i Bergen og Oslo blir med over i et nyopprettet datterselskap av DIPS. Det nye selskapet skal ledes av Hanne Kolflaath fra ACOS, som har ledet forretningsområdet Levekår siden 2011.

DIPS vil i den nærmeste fremtid iverksette omfattende rekruttering av nye utviklere, interaksjonsdesignere og konsulenter for å tilrettelegge og sikre ambisjonene om videre vekst.

– På sikt kan det nå skapes en løsning som gjør at all pasientinformasjon vil være tilgjengelig, uansett om pasienten er på sykehus eller mottar tjenester fra kommunen, sier Kolflaath.

– Ved å selge Levekår blir ACOS et mer fokusert dokumenthåndterings- og portal-selskap. Vi har store vekstplaner fremover. Strategisk er dette derfor veldig riktig for alle parter, sier daglig leder i ACOS, Bent-Inge Storheim.

Prisen på transaksjonen er konfidensiell mellom partene, og overtagelsen av forretningsområdet skjer formelt 1. mars 2019.