Både innovasjon og analysemiljøet hos Skatteetaten er i vekst, og de begynner høsten med å legge ut flere stillinger til deg som vil være med på å skape nye og bedre løsninger for brukerne.

Divisjon utvikling er nå på jakt etter både dataanalytikere og medarbeidere som brenner for innovasjon og eksperimentering.

Skatteetaten, som de siste årene har vært den offentlige aktøren som har scoret høyest på InnoMag’s kåring over Norges 25 mest innovative virksomheter står foran store innovative digitaliseringsutfordringer. Nå har de startet høstjakten og kanskje er det deg de leter etter…

Mona Skaret, med tung ledererfaring fra både Innovasjon Norge og Bouvet kom i sommer inn som ny leder for utviklingsdivisjonen i Skatteetaten, og i et intervju med InnoMag er hun tydelig på at de nå jakter faglige enere både innen innovasjon og erfarne dataanalytikere.

– Vi jakter konkret etter fire faglige enere som trigges av å være med å utvikle nye og bedre løsninger. Vi trenger folk som jobber med eksperimentering og uttesting av nye løsninger for og med brukere. Samtidig trenger vi Dataanalytikerne som vil kunne jobbe med avanserte prediktive modeller på det som best kan kjennetegnes som et vanvittig rikt datasett.

Du begynte jo selv relativt nylig i Skatteetaten, – hva trigget deg til å ta utfordringen?

– Det var en kombinasjon av flere faktorer, ikke minst vissheten om at Skatteetaten allerede innehar posisjonen som et digitalt og innovativt fyrtårn. Det er et privilegium å få lov til å jobbe sammen med så mange dyktige ressurspersoner, men jeg ble også trigget av de store innovative digitale samarbeidsprosjektene som Skatteetaten er en sentral del av. Vi er en del av et økosystem og det viktige samfunnsoppdraget vi løser bidro også til å gjøre valget enkelt.

Hvorfor mener du at disse fire stillingene er så sentrale?

– Vi står foran viktige og utfordrende digitale utviklingsoppgaver og med et av Norges mest omfattende datasett ligger vi langt fremme når det gjelder både AI, maskinbasert læring og gode prediktive modeller, samtidig er det en kjensgjerning at på dette området går utviklingen raskt. Derfor tror vi at vi kan tilby landets beste data scientister et både faglig sterkt og spennende analysemiljø. Dessuten er vi opptatt av innovasjon og tror på at dyktige dataanalytikere trigges av krevende økosystemutfordringer der grunnlaget for bedre beslutninger vil være basert på best mulige dataprediksjoner. Dette i kombinasjon med at vi får på plass flere flinke folk til å jobbe med innovasjon og eksperimentering, gjør at vi kan få satt kunnskapen ut i livet. Vi er opptatt av å skape verdi for norske skatteytere, har du lyst til å bli med så vil jeg gjerne høre fra deg, avslutter Mona smilende.

Vi mistenker at mange av InnoMag’s lesere trigges av slike utfordringer, og du  kan i så fall lese mer om stillingene her:

NB! InnoMag gjør oppmerksom på at Skatteetaten er en del av Open Innovation Lab of Norway