En ny medlemsundersøkelse viser at coronakrisen har gitt småbedriftseierne søvnproblemer, en dårligere familieøkonomi og gått ut over forholdet til deres nære og kjære. Siden nedstengningen i mars har hver femte bedriftseier vurdert å gi opp. SMB Norge-sjef Olaf Thommessen frykter en markant nedgang i antallet små bedrifter fremover.

En undersøkelse som SMB Norge har gjort blant sine medlemsbedrifter bekrefter inntrykket av at landets små og mellomstore bedrifter er inne i en svært vanskelig periode. Over halvparten av bedriftseierne mener at coronakrisen har gjort det mindre attraktivt å drive egen virksomhet, og hver femte bedriftseier har vurdert å gi opp.

– Coronakrisen har rystet det norske hverdagsnæringslivet i grunnvollene og det ville vært fryktelig naivt å tro at dette ikke kommer til å prege hele SMB-sektoren i mange år fremover, sier Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge.

– Hvis vi ikke tar disse signalene på alvor nå så risikerer vi å miste tusenvis av både eksisterende og fremtidige bedrifter og arbeidsplasser, legger Thommessen til.

Tydelige grep

SMB Norge oppfordrer nå regjeringen til å ta enda tydeligere grep for å stimulere til vekst og aktivitet i landets flere hundretusen små og mellomstore bedrifter de kommende årene.

– Vi vet allerede at det mest effektive grepet vil være å redusere arbeidsgiveravgiften og helt fjerne formueskatten på arbeidende kapital. Her har regjeringen mulighet til å ta noen enkle grep som vil utgjøre en umiddelbar forskjell, sier Thommessen.

SMB Norge-sjefen mener det også vil være nødvendig å sikre at de mindre bedriftene får enda bedre tilgang til de mange lukrative offentlige kontraktene som blir lagt fremover.

-Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for over 500 milliarder kroner hvert år. Vi trenger en enda tydeligere strategi for å sikre at små lokale bedrifter får bedre tilgang til disse kontraktene fra staten og kommuner over hele landet, sier Thommessen.

Ryggraden norsk økonomi

Det finnes over en halv million små og mellomstore bedrifter i Norge og rundt 60 prosent av arbeidstakerne i privat sektor jobber her. Til sammen bidrar de med halvparten av den årlige verdiskapingen i Norge.

Det ville derfor vært svært dramatisk for norsk økonomi om mange av disse bedriftene forsvinner, samtidig som færre kommer til som følge av coronakrisen, mener Thommessen.

– SMB-sektoren er ryggraden i norsk økonomi. Nå må alle gode krefter bidra til at de langsiktige konsekvensene av coronakrisen ikke blir så negative som denne undersøkelsen kan antyde, sier Thommessen.

– Når så mange bedriftseiere forteller at de har mistet motet og begynt å tvile på fremtiden, så er det et meget alvorlig signal som vi må ta på største alvor, konstaterer han.

HOVEDFUNN FRA UNDERSØKELSEN

  • Hver femte bedriftseier har vurdert å legge ned virksomheten under coronakrisen
  • 1 av 3 bedriftseiere har vurdert å søke seg til en tryggere jobb
  • 52% mener coronakrisen har gjort det mindre attraktivt å drive egen bedrift
  • 6 av 10 bedriftseiere har opplevd søvnproblemer og unormalt høyt stressnivå under coronakrisen
  • Halvparten oppgir at økonomiske bekymringer som følge av coronakrisen har påvirket nære relasjoner negativt.
  • 6 av 10 bedriftseiere sier at coronakrisen har hatt en negativ effekt på familieøkonomien.
  • Over 500 bedriftseiere fra hele landet og i mange forskjellige bransjer har svart på undersøkelsen. 3 av 4 respondenter har drevet virksomheten sin i over 10 år.

KOMMENTARER FRA 10 BEDRIFTSEIERE

«Gleden ved å skape blir borte…»

«Det har vært helt forferdelig. Jeg har overhodet ikke lyst til å drive videre.»

«Jeg følte meg syk, var søvnløs og fikk et svært høyt stressnivå. Dette er det verste jeg har opplevd under mine 46 år som selvstendig næringsdrivende.»

«Jeg opplever utrolig stor usikkerhet om fremtiden…»

«Man tenker jo at det hadde vært trygt og godt å være lønnsmottaker i en trygg stilling i offentlig sektor.»

«For meg har det vært dramatisk. Privatøkonomien er uløselig knyttet til bedriftens.»

«Jeg har begynt å se meg om etter en tryggere havn og vurderer å bytte yrke.»

«Jeg har sovet dårlig, vært stresset. Tenker mindre klart og er derfor en dårligere bedriftseier.»

«Jeg vurderer å legge ned hvis det kommer en ny stenging.»

«Jeg ligger ofte og grubler på hvordan jeg skal klare meg, og kommer det en ny bølge der vi må stenge så kommer nok jeg og til å gi opp.»

«Føler oppgitthet, og det er tungt å tenke på framtiden. Arbeidsgleden er betydelig redusert»