Ny norsk bok lansert om innovasjon!

På toppen av Munch museet ble en ny norsk bok om innovasjon lansert denne uken, – og det var et topptungt forfatterteam som presenterte gullkorn fra boka og betraktninger rundt ledelse i en samtale dyktig ledet av Anita Krohn Traaseth.

De fire forfatterne Christine Meyer, Inger Stensaker, Rune Bjerke og Anne Cathrin Haueng besitter alle svært tung kompetanse innen strategi og ledelse, – og mens både Anne Cathrin Haueng og Rune Bjerke har praktisk erfaring som henholdsvis strategisk rådgiver i Deloitte og som tidligere konsernsjef i DNB har de to andre professortitler i strategi og ledelsefra Norges Handelshøyskole å slå i bordet med.

Bokens utgangspunkt er skjæringspunktet mellom daglig drift og innovasjon, balansekunsten mellom å fokusere på det virksomheten lever av i dag og det virksomheten skal leve av i fremtiden. Som forfatterkollegiumet fra Norges Handelshøyskole med fartstid fra noen av norsk næringslivs største aktører vet så inderlig vel krever det å ivareta daglig drift og drive innovasjonsarbeid helt ulike rammer. Boken inneholder også 16 erfaringsbaserte cases, de fleste av disse norske og på lanseringen fikk de inviterte gleden av å høre DNB NewTech Lab’s leder Yngvar Ugland fortelle om hvordan New Tech Lab bygger kompetanse gjennom å prøve seg frem med radikale innovasjonsprosjekter helt på randsonen av hva som er mulig å få til.

I boken går forfatterne i dybden på hvordan norske virksomheter kan bygge innovasjonskapasitet slik at de kontinuerlig evner å fornye seg, og de dykker ned i interessante cases som Vipps, Wilhelmsen, StartupLab, VG, Nasjonalbiblioteket og Ali Baba for å nevne noen…

Vi må være blant de 10 prosent mest innovative bedriftene!

Rune Bjerke påpekte at for ledere har visibiliteten blitt dårligere og kompleksiteten har vokst. Endringene kommer raskere og de kan komme med en voldsom kraft og hvis man ikke ligger i fremste rekke i utviklingen, så risikerer man å bli frakjørt. Vi må være blant de 10 prosent mest innovative bedriftene i vår bransje, sier han i innledningen av boken og fortsetter med følgende melding som ledere flest bør klippe ut og henge opp; Vi må lede an i utviklingen av nye tjenester og produkter. Vi må forstå kundenes endringer i behov og forventninger, raskere enn de fleste. Og vi må være flinkere til å ta i bruk ny teknologi og nye kanaler for å gjøre produksjonsprosessene enklere.

Alternativet til å klippe ut sitatet over er å investere i boken, og den finner du her 🙂