Innovasjon Norge signaliserer at de justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier. 

Vi gjør det vi kan for å imøtekomme de utfordringene norske bedrifter møter. Dette betyr at vi kan bidra enda sterkere med offentlige midler i en krevende tid, sier administrerende direktør, Håkon Haugli.  – Vi er også fortløpende i tett dialog med myndighetene for å øke mulighetene for nye tiltak.

Her er tiltakene:

– Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån (inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartlån). Dette gjelder nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april.

– Forenklet søknadsprosess om avdragsutsettelse. Ordningen er for bedrifter som er preget av koronapandemien, og det innvilges i hovedsak et års avdragsutsettelse.

– Det legges opp til et større bidrag til finansiering enn normalt gjennom å utnytte handlingsrommet i statsstøtteregelverket.

– Innovasjon Norge kan etablere innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn vi normalt krever.

– Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpner Innovasjon Norge for forprosjekter.

– Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.

– Det åpnes for at kunder som opplever forsinkelser i gjennomføringen av prosjektet, får mer tid til å ta stilling til tilsagn om finansiering og vi kan forlenge fristene for utbetaling.

– For kommersialiseringstilskudd øker andelen tilskudd Innovasjon Norge kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene. Det åpnes også for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn. Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig.

– Oppstartlånet øker fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner. Det stilles ikke økte krav til kausjon eller egenkapital utover de eksisterende kravene.

– Det tilbys rentefritak i seks måneder på eksisterende og nye oppstartlån.

– Oppstartlånene er avdragsfrie i fire år. Oppstartsbedrifter som har mottatt kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta oppstartlån. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte fra en av ordningene. Endringen gjelder både eksisterende og nye kunder.

– Interne rutiner justeres for å behandle søknader så raskt som mulig.

Bråbrems over alt – samtidig

– Nå er det bråbrems overalt samtidig, og mange har allerede problemer med å betale regningene sine, sier næringsminister Iselin Nybø. – Da er det spesielt viktig å bidra til at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom denne tøffe tiden, slik at folk fremdeles har jobber å gå til når denne krisen er over.

– Våre ansatte ved 19 kontorer i Norge er daglig i kontakt med bedrifter i hele landet, sier Håkon Haugli. – Pandemien har fått umiddelbare konsekvenser – om lag halvparten av dem vi har vært i kontakt med permitterer ansatte, og antall bedrifter i betalingsvansker er mangedoblet. Mange uttrykker også dyp bekymring for langvarige konsekvenser. Derfor gjør vi endringer innenfor vårt handlingsrom, og i tillegg har vi spilt inn en rekke forslag til den krisepakken for oppstarts- og innovasjonsbedrifter Regjeringen har varslet fredag.