50 millioner i støtte til hydrogensatsing i Narvik

Styret i Innovasjon Norge har tildelt Teco 2030 hele 50 millioner kroner i støtte til en ny satsing på produksjon av hydrogenbaserte brenselceller i Narvik. Tildelingen er Innovasjon Norges største … Read More

Jentene på tunet vinner Bedriftsutviklingsprisen

Den nasjonale Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2020 går til Jentene på tunet AS. Bedriften har skapt arbeidsplasser, går med godt overskudd og har vunnet internasjonale priser for sine håndlagede sjokoladeprodukter.  … Read More

Ny grønn plattform – 1 milliard kroner skal tildeles

Regjeringen bevilget tidligere i år en’ milliard kroner til oppstart av Grønn plattform. Dette er en del av regjeringens tiltakspakke som gir bedrifter og forskningsorganisasjoner i instituttsektoren støtte til innovasjonsdrevet … Read More

Norsk EdTech aktør ønsker å revolusjonere undervisning internasjonalt

Med millionstøtte fra Innovasjon Norge og AskersHus utvikler nå EdTech-selskapet EC-play, et verktøy for å bistå skoler i en krevende tid med pandemi, digital undervisning og ny læreplan.  Nedstengningen av … Read More

BATMAN hjelper Norge på vei mot verdens grønneste batterier!

Europa etterspør batterier. I Norge er det mulig å utvikle de grønneste og mest bærekraftige batteriene i verden. Ekspertene er enige; Verden står ovenfor en batterirevolusjon og etterspørselen vil øke. … Read More