2000x2000innovasjon-norge_grønnVincent W. Fleischer, direktør i Innovasjon Norge:

– Informatikkprofessor Kai A. Olsen kom i DN (13/4) og i 3in med noen betraktninger og eksempler til bekymring knyttet til mangelen på gründerbedrifter i Norge. Vi deler statsministerens uttalte bekymring over det lave tallet på gründerbedrifter med vekstambisjoner i Norge.

Vincent W. Fleischer, direktør for strategi og kommunikasjon i Innovasjon Norge, sier de i likhet med regjeringen er svært opptatt av at norsk næringsliv må sikres flere ben å stå på.

REPLIKK

Gründernes utfordring er ofte at de ennå ikke vet hvordan de skal tjene penger. Derfor er våre kompetanse- og støtteordninger i tidlig fase innrettet for å bidra nettopp til at gründere mer effektivt kan finne frem til sin forretningsmodell. Dette er kjernen i oppstartsfasen.

 

Kai A. Olsen refererer i innlegget også til noen opplevelser fra sin kontakt med Innovasjon Norge. Vi ønsker ikke at våre kunder skal sitte igjen med opplevelser som de han beskriver, så det beklager vi.

Vi kjenner oss imidlertid ikke helt igjen i de tilbakemeldingene han hevder å ha fått til sin siste søknad. I vårt saksnotat er prosjektet beskrevet som et prosjekt med høy innovasjonsgrad og med betydelige effektiviseringsgevinster, og er innvilget støtte fra Innovasjon Norge.

I Innovasjon Norge jobber vi hver dag for å bli bedre enn det vi var dagen før. Innspill som det Kai A Olsen kommer med, er derfor viktige tilbakemeldinger for oss.

Det å utvikle flere gode gründere er et mål for Innovasjon Norge. Det betyr at vi hver dag heier frem gode forretningsideer. Men det stilles også krav til oss om at vi vurderer disse ideene både faglig og kommersielt. I siste instans er det jo et mål at ideen og det prosjektet den skaper, skal ha et marked og lønne seg økonomisk.

Vi oppfordrer både Kai A. Olsen og andre gründere til å ta kontakt med oss slik at vi sammen kan utvikle det gründerskapet Norge trenger fremover.

Vincent W. Fleischer, direktør for strategi og kommunikasjon i Innovasjon Norge.

Følg debatten om Innovasjon Norge 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here