Kathrine Myhre tiltrer denne uken som ny direktør i Patentstyret – etaten som behandler søknader om patent, varemerke- og designregistreringer.

Innovative Myhre kommer fra stillingen som administrerende direktør i Norway Health Tech, som hun selv var med og etablerte i 2009. Hun er statsviter av utdannelse, og har arbeidet i Birkeland Innovasjon, IT Fornebu og OsloTech. Som direktør i Patentstyret får Myhre ansvar for at norske bedrifter styrker innovasjon, investeringer og konkurransekraft ved bruk av immaterielle rettigheter. Patentstyret er et kompetansesenter under Nærings- og fiskeridepartementet.

Spennende skjæringspunkt

«Jeg gleder meg til å arbeide i et spennende skjæringspunkt mellom innovasjon, forskning, kommersialisering og forvaltning», sier den nyslåtte direktøren, og peker på at Norge som kunnskapsnasjon med store naturressurser har et stort potensiale til å videreutvikle nye næringer. «Veien fremover mot det grønne skiftet gjør Patentstyrets samfunnsoppdrag ekstra spennende», sier Kathrine Myhre.

Patentstyret har rundt 250 medarbeidere som arbeider med søknadsbehandling, driver veiledning, arrangerer kurs og holder foredrag om hvordan immaterielle rettigheter kan skape verdier.

Patentstyret opplyser at stillingen som direktør i Patentstyret er et åremål på seks år som kan forlenges med én periode, men vi i InnoMag tror Myhre vil vite å sette fart på den statlige virkemiddelaktøren allerede fra dag 1.

InnoMag ønsker velkommen på jobb – økt innovasjonskraft trengs som aldri før!