I den offentlige debatten snakkes det mye om omstilling og endringsevne. Utgangspunktet er en naiv tro på at alle og enhver er inspirerte, og at alle ønsker å bidra på best mulig vis. Som Rune Bjerke påpekte i sitt Lemkuhl-foredrag er dette slett ikke tilfelle. Derfor lanserer Inspirator i løpet av mai Inspirator Forum.

Målet er å samle kongerikets gode krefter til innsats for økt positiv energi og inspirasjon i et forum der gode ideer og innspill kan deles og kommenteres deltagerne i mellom. Inspirator AS som også utgir InnoMag legger opp til at medlemskapet skal by på ukentlige medlemstilbud og inspirasjon i bøtter og spann. Som InnoMag vil også Inspirator Forum være gratis, – og man har inngått et samarbeid med Hollandske Institute for Serious Optimism og Open Innovation Lab of Norway.

-En daglig dose inspirasjon er en undervurdert ingrediens i ethvert vellykket innovasjonsprosjekt, sier Truls Berg i en kommentar.

Lemkuhl-foredraget

Hvert år en gang i slutten av oktober holdes det såkalte Lemkuhl-foredraget på Norges Handelshøyskole i Bergen, for å hedre statsråden som i sin tid var en av foregangsmennene for at NHH ble startet. I 2020 var det Rune Bjerke som holdt foredraget. Han har som mange vet en meget bred bakgrunn, både fra politikk, energisektoren og sementproduksjon før han tok steget til topps og ble en høyt respektert og godt likt konsernsjef i DNB og pådriver og styreleder i Vipps.

-Uten å vite det inspirerte han oss til å gjøre alvor av en plan vi har hatt liggende i skuffen i flere år, forklarer Berg.

-Fortell, hvordan inspirerte han dere?

-Rune Bjerke pekte på det enorme sløseriet som foregår, det vi velger å kalle inspirasjonsgapet og som han kalte en utfordring som må løses.

Suksessrik nettverksbygging handler om intelligent informasjons- og kunnskapsdeling og bidrar til å skape økt verdi for alle som deltar. Det betyr at vi inspirerer hverandre, og bidrar til en felles suksess som ikke ville ha vært mulig uten den prosessen man selv har vært en del av.

For mange møter uinspirert på jobb

-Men hvorfor er det overhode behov for et inspirasjonsforum?

-Fordi det er et enormt ressursmisbruk som foregår: KUN 13% av de ansatte i en bedrift er virkelig inspirert til å jobbe der, og ønsker oppriktig at det skal gå bra for bedriften. De deltar ivrig i innovasjonsarbeidet, og arbeider kontinuerlig for suksess. Så er det et 20-talls prosent som er sånn passe inspirert, som går på jobb og henger med, men heller ikke mer enn det. Når de går ut døren på kontoret, er jobben glemt til de er tilbake. Og så viser altså tall som blant annet ble lagt fram av Rune Bjerke i dette foredraget, at hele 23% av de ansatte i en gjennomsnittlig bedrift, er direkte uinspirerte!

Tenk hvilke enorme ressurser som kunne frigis, dersom vi kunne greie å inspirere alle de ansatte!

-Hvordan vil dette være praktisk mulig i et slik forum?

-Lanseringen av forumet er rimelig nok ikke alene tilstrekkelig til å løse de enorme utfordringene Norges – og for den saks skyld verdens – næringsliv står overfor når vi nå begynner å se konturene av en avslutning av Korona-epidemien: Det vil komme svært merkbare kriser i kjølvannet av dette, og de er allerede i gang. Og som Rune Bjerke var inne på i sitt foredrag: Kriser egner seg meget bra til å skape endringsprosesser. Men skal man få til det, må man være i stand til å vekke begeistring, til å inspirere – og til også selv å bli inspirert.

Inspirator Forum åpnes nå opp for alle gode krefter som vil og kan bidra, – og forumet skal være et verktøy for dette: Å bidra til hverandres innovasjonskraft og endringskapasitet gjennom å dele informasjon og kunnskap. Det skaper verdi for alle som deltar, og det er et bidrag til samfunnsbygging fra oss alle – til samfunnet vi er en del av. 

Dette skal bli et nettsted som får deg ut av tanketørre formiddager og eviglange ettermiddager der tanker enten går i ring, på jakt etter sitt opphav eller flykter som «kongens harer» under ethvert forsøk på å fange dem. Men det skal også være et forum der du skal kunne lufte de gode ideene, få innspill og inspirasjon til å løfte humør og kreativitet til nye høyder. Eller kanskje bare, slik det sto i en gammel sjokoladereklame: «Bidra til sindets munterhed».

Heiarop fra dyktige endringagenter

-Dette skal være et innovativt og kreativt fellesskap der du kan møte åpne og spennende mennesker som er opptatt av det samme som deg, nemlig å skape noe, sier Nina Hanssen i FLOWCOM, som «selvsagt er med på noe så spennende som dette».

Hun skal bidra, i likhet med Vigdis Anita Lamberg, som er daglig leder i Karriereakademiet, og som har ønsket seg et slikt forum lenge:

-Som kreativ i mange forskjellige sammenhenger har jeg ofte kjent meg litt alene, helt til jeg nylig oppdaget at det begynner å sitte mennesker rundt omkring og ha det som jobb å være innovative. Wow, tenkte jeg, da har vi jammen kommet et steg videre. Så jeg vil avgjort være med i dette forumet, sier hun entusiastisk.

-Hva blir det viktigste i forumet tror du?

-Det er at man finner et sted der det er skikkelig høyt under taket, der man kan assosiere og inspirere hverandre og lufte nye tanker. Jeg gleder meg til å være en del av dette, smiler Vigdis.

-Noen ganger bare «klikker det», bryter Nina Hanssen inn. Og følger opp: Vi har alle opplevd det, ikke sant: Vi snakker med noen for oss helt nye mennesker, og opplever at vi kan snakke om det meste, i time etter time. Det er en av mange måter å få deg et større nettverk på, og dette har jo blitt et buzzord som brukes i mange sammenhenger, og enkelte har til og med gjort det til en vitenskap.

-Men Inspirator Forum skal ikke bli en plass for vitenskap?

-Der skal tankerne flyte fritt, for det er når du har «flow» at kreativiteten virkelig blomstrer. Ikke når du er stresset, og ikke når du kjeder deg, men når du kjenner at du virkelig er i gang med en kreativ prosess som du kan FØLE, sprudler Nina Hanssen.

Åpen for alle – og de gode kreftene finnes

-Hva vil bli svarene man leter etter i dette forumet?

-Det er jo nettopp det: Man kan ikke alltid spikre et konkret mål for inspirasjon. Kanskje vil ett av svarene bli at man bør søke å påvirke lederstrukturen og ikke minst måten å lede bedrifter på – enslags kontrollert «gi slipp»-strategi som Bjerke har tatt til orde for. Kanskje blir det noe annet. Men vårt svar på utfordringene vi alle står overfor, er å invitere til deltagelse i et Inspirasjonsforum der vi kan gi av oss selv og bidra til åpen informasjon og ikke minst inspirasjonsdeling.

Nå håper vi at lesere av InnoMag og positive endringsagenter blir med og gjør Inspirator Forum til sitt! Det er plass til mange fler – for inspirasjonen skal vokse og gro i dette forumet, og vi skal sette seil mot ukjente havner – men med et inspirert skip som tar bølgene lett blir reisen både bedre og langt morsommere for hver eneste dønning vi forserer, sier Berg. 

Som tidligere jordomseiler vet han hva han snakker om!