OsloMet har igjen satt rekord i antall studenter som har fått tilbud om studieplass. Fremdeles er helseutdanninger, og studier i økonomi, administrasjon og ledelse blant de mest populære.

8482 studenter har fått tilbud om studieplass ved universitetet, noe som er 543 flere enn fjorårets rekord. Ved 34 av studiene er poenggrensen over 50 for å komme inn.  Fungerende rektor ved OsloMet, Nina Waaler, er godt fornøyd med tallene. 

Det er tydelig at tiden vi har vært gjennom motiverer til å satse på høyere utdanning, noe som har stor betydning for samfunnet, sier Waaler. 

 

Korte utdanninger attraktive 

Årsstudier er sværtpopulære også i år. Seks årsstudier er blant de ti studiene med høyest konkurranse om plassene. I tillegg har antall studenter over 30 år som har fått studieplasssteget med 155 fra i fjor.  

 Erfaringer fra pandemien og det tøffe arbeidsmarkedet har nok i år igjen hatt innvirkning på opptakstallene. Det er ogsåstort behov for mer og ny kompetanse i arbeidslivet, og vi skal fortsette å øke bredden og fleksibiliteten i vårt utdanningstilbud for å imøtekomme behovet, sier fungerende OsloMet-rektor, Nina Waaler. 

 

Økonomi, administrasjon og ledelse 

Studier i økonomi, administrasjon og ledelse er blant de mest attraktive studiene ved OsloMet.  

Med 64,4 i poenggrense topper økonomi og ledelse lista over studiene ved OsloMet med hardest konkurranse om plassene, og antall kvalifiserte søkere til bachelor i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet har økt med over 10 prosent fra i fjor.  

Det er et godt signal at så mange ønsker å bidra til utvikling og innovasjon i arbeids- og næringsliv, og ikke minst til omstilling av offentlig sektor, sier fungerende rektor Nina Waaler. 

 

Populære helse- og sosialfag 

Sykepleieutdanningen er fremdeles svært populær, og har økte poenggrenser til 49,2 og 50,6 for henholdsvis studiested Kjeller og Pilestredet. 

I tillegg har paramedisin økt poenggrense for å komme inn til 59,2, mot 58,7 i fjor. Studier som bioingeniør, farmasi og fysioterapi er også svært populære.  

Mange søker seg også til sosialfag, og både sosialt arbeid, vernepleie og barnevern er blant utdanningen som har flest kvalifiserte søkere.  

Vi har lenge opplevd stor interesse for sykepleie og andre helse- og sosialfaglige utdanninger ved OsloMet, og ser det som et tegn på at mange trekkes til sikre yrkesveiersom handler om å hjelpe medmennesker. Slikkompetansehar pandemien understreket viktigheten av, sier Nina Waaler.  

I tillegg er helseyrkene stadig mer preget av teknologi, noe som også kan være en årsak til at populariteten holder seg, sier hun. 

 

Teknologistudier trekker 

Studentene fortsetter å strømme til IT-studiene ved OsloMet, og årsstudiet i informasjonsteknologi har nest høyest poenggrense av alle studiene ved universitetet med 62,3 poeng. 

Utdanningen for anvendt datateknologi har også økt pågang med fem kvalifiserte førstevalgsøkere som konkurrerer om hver studieplass. 

 De gode tallene harmonerer med behovet for IT-kompetanse i samfunnet, og spesielt er det gledelig å se at kvinneandelen på IT-studiene ved OsloMet samlet har økt fra 31 prosent i fjor til 36 prosent i år, sier fungerende rektor Nina Waaler. 

 

Økning for nisjeutdanninger 

Vi ser at søkertallene til flerenisjeutdanninger øker ved OsloMet. Dette tyder på at stadig flere følger egen interesse, ogønskersegspesialisert kompetansefor sin karrierevei, sier Nina Waaler. 

Eksempelvis har poenggrensene nok et år økt for helsefaglige studier som radiografi og tannteknikk, og for studier som tegnspråk og tolking, og dokumentasjonsforvaltning. 

Trafikklærerstudiet fortsetter oppgangen fra i fjor med 35 prosent flere kvalifiserte søkere. 

Studieretningen i mote og produksjon på bachelorstudiet i kunst og design fortsetter også med betydeligoppgang, og ligger i år på tredjeplass på lista over studiene med størst konkurranse om plassene. 

 

Pandemikonsekvenser for lærerutdanningen? 

Som resten av landets høyere utdanningsinstitusjoner, opplever OsloMet en nedgang i interesse for grunnskolelærerutdanningene. Likevel er OsloMet nesten alene om å ha konkurranse om studieplassene til flere av disse, noe som betyr godt kvalifiserte søkere. 

Fungerende rektor Nina Waaler tror nedgangen kan henge sammen med det høye presset på læreryrket under pandemien, og etterlyser en felles dugnad for å heve engasjementet for en sårt tiltrengt yrkesgruppe.  

Grunnskolelærerne er blant de viktigste yrkesutøverne vi har! Debereder grunnen for all samfunnsutvikling ved å gi barna våre en god faglig og sosial ballast for framtiden.  

Nå er det avgjørende at utdanningsinstitusjonene, myndighetene og praksisfeltet går sammen om å finne ut hvordan vi hever vilkår, status og interesse for læreryrket, sier hun. 

Barnehagelærerutdanningen har gode og stabile tall også i år, og blant yrkesfaglærerutdanningene er det helse- og oppvekstfag som skiller seg ut med størst økning i søkertall og høyere poenggrense.