Nå kommer gründerfondet

Inkubatorer og TTO-er får litt penger til å bygge bro over dødens dal.

Abelia fikk i revidert nasjonalbudsjett gjennomslag for et pre-såkornfond rettet mot gründere allerede i 2015. Fondet blir på 40 millioner kroner og vil forvaltes av de beste inkubatorene og teknologioverføringskontorene (TTO-ene).

Venstre Terje Breivik
Venstre Terje Breivik

Dermed kan enda flere forskningsbaserte ideer raskere gjøres om til ny verdiskaping. Abelia berømmer Venstres Terje Breiviks iherdige innsats for å få gjennomslag for fondet.

– Abelia og FIN har i lang tid arbeidet for å få etablert en pre-såkornordning, og vi mener at timingen nå er perfekt. Mange kloke hoder skal omstilles inn i nye globale vekstnæringer, og det er en lang kø av høypotente teknologibedrifter i hele landet som nå får en sjanse til å vokse raskere. Vi vil rette en spesiell takk til Venstres nestleder Terje Breivik for dette gjennomslaget, som ikke hadde kommet uten hans iherdige innsats over flere budsjettforhandlinger, sier Håkon Haugli, adm. dir i Abelia.

Venstres Breivik er også fornøyd.

– Vi er derfor fornøyd med at budsjettavtalen innebærer 40 millioner til et nytt såkornfond for oppstartsbedrifter, 20 millioner mer til miljøteknologordningen under Innovasjon Norge, 25 millioner mer til næringsrettet forskning (Forny 2020 – red. anm), en styrking av klimaforskningen med 10 millioner, 500 nye studieplasser og 200 flere studentboliger, sier Breivik.

Hjelp over dødens dal

Næringsminister Monica Mæland har hele tiden argumentert for utsettelse av fondet. Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth har støttet næringsministeren i at departementet må få lov til å rydde i eksisterende ordninger, før de iverksetter nye tidligfaseordninger.

Dette til tross for at tidligfasekapitalen de siste årene har tørket kraftig inn. Den siste statistikken fra Norsk Ventureforening viser at ventureselskapenes nyinvesteringer i såkornfasen fortsetter å falle kraftig.

Det bidrar til at for mange bedrifter forsvinner i Dødens dal. Abelia har tidligere skissert at et tusentalls norske oppstarter trenger penger hvert år, mens kun ett titalls oppstarter får. I stedet forsvinner selskapene i den såkalte “dødens dal”.

Nå ser Traaseth frem til å fordele midlene:

Suksess i vinter

Så langt i år har SINTEF TTO-bedriftene Gas Secure og Resman blitt solgt for 1,5 milliarder kroner til sammen. Resman er årets største salg på én milliard, basert på unik teknologi utviklet av Institutt for energiteknikk (IFE) og SINTEF. Nordic Nanovector fra Inven2, som er TTO ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, ble vurdert til 1,3 milliarder kroner ved notering på Oslo Børs.

– Fellesnevneren for disse suksessene er at de representerer hver sin bit av det kunnskapsintensive næringslivet Norge må utvikle mer av for å lykkes med omstillingen, sier Daniel Ras-Vidal, daglig leder i Abelias bransjeforum Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.

Pre-såkornordningen er et konkret svar på produktivitetskommisjonens bekymring: “Norge skiller seg fra andre land ved at både privatpersoner, venturefond og en del institusjonelle investorer ser ut til å velge bort investeringer i nye, voksende bedrifter. Noe av dette skyldes skattefavoriseringen av eiendom, men kommisjonen mener at langsiktige investorer bør kunne spille en større rolle for unge og voksende foretak. Det ser ut til å være misforhold mellom hvor mye midler som bevilges over statsbudsjettet til forskning og hvor lite som bevilges til å ta resultater og funn i bruk og bringe dem til markedet.”

Dette er modellen basert på Abelias forslag:

presakornordning

 

Abelia beskriver dette som:
en helhetlig modell, basert på tydelig ansvars- og rollefordeling mellom eksisterende aktører som Innovasjon Norge og TTO/inkubatorer i en kvalifiserende konkurransebasert fase, og TTO/inkubatorer, private investorer og gründerbedrifter i en operativ investerende fase. Ordningen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom og utløse økt investeringsaktivitet til potensielle vekstbedrifter som i dag mangler kapital for å vokse globalt. Vi tror også staten vil få tilbake investert kapital, med en risikoavlastning på 30 prosent.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

One thought on “Nå kommer gründerfondet

 1. Innvasjo har i praksis vært fraværende unswe RØD GRØNNE REGJERING.
  20% har i snitt muligens vært “innivasjoner”.

  80 % er utvikling av “KOMMIDITIES”.

  POLITIKERE GAR HOLDT INNOVATØRER FOR NARR1.

  SP SATSET PÅ “KUA” EOM INNOVATØR.

  DET ER POLITISK UNDERSLAG.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *