Norske Skannex e ett av mange norske medtech-selskaper som vil vinne verdensmarkedet med superenkle helseløsninger. Nå lover utenriksminister Børge Brende å legge til rette for at de kan lykkes uten å flytte utenlands. 

Lege- og helseindustrien står overfor et jordskjelv av endringer. Det er budskapet til leger og helseteknologer – som tror fastlegen kan forsvinne om noen år.

I stedet vil stadig mer av testing og behandling kunne skje i hjemmet.

Norske Skannex er et selskap som ligger i fremst i utviklingen av det nye helseparadigmet. Per i dag finnes løsningen, som gjør det raskt og enkelt å teste for sykdommer – både på mennesker og matvarer. Skannex plattform er allerede i funksjon på 2.000 sykehus i Kina og for testing av korn ved 1.000 møller i USA.

Nå har selskapet utviklet en ny løsning som ligner på en trådløs betalingsterminal, som kan teste nær sagt alle væsker – som urin, blod, tårer og spytt – for sykdommer, over alt.

– Kundene våre er de som produserer testene. De finnes ikke i Norge, og ser heller til de store markedene. I stedet har vi vært i Kina i noen år og jobber tett med selskaper i USA, sier daglig leder Siri Stabel Olsen i Skannex.

Går ofte til Kina først

Hun viste frem løsningen til utenriksminister Børge Brende og Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth, i forbindelse med at Brende la frem sin nye stortingsmelding om handelspolitikk hos Oslo Medtech fredag.

Oslo Medtech-sjef Kathrine Myhre forteller at dette er helt vanlig for selskaper som satser innenfor helseteknologinæringen.

– Den norske helseteknologinæringen er veldig global, og for å lykkes er det avgjørende at selskapene er internasjonalt orienterte fra første dag, poengterer Kathrine Myhre i Oslo Medtech – og peker på selskapene som Børge Brende fikk hilse på fredag som gode eksempler.

Alle selskapene er representert i internasjonale markeder, og flere har for eksempel Kina som første marked, oppgir Myhre. De norske relasjonene til Kina ble som kjent kraftig satt tilbake etter utdelingen av Nobel-prisen til den kinesiske dissidenten Lui Xiaobo.

– Hvis du utvikler et verktøy for å foreta enkel diagnose som Skannex i Norge, skal du ha samme mulighet til å eksportere fra Norge som om du etablerer deg i USA eller Japan, fremhever Brende.  – i det som er den første stortingsmeldingen om handelspolitikk siden 1980-tallet.

Venter med Norge

Både Brende og Traaseth så straks potensialet i Skannex teknologi, og poengterte at den nye løsningen må gjøre det langt enklere blant annet å oppdage og forebygge hurtigspredende epidemier. Slike epidemier rammer gjerne hardest i fattige land på grunn av mangel på viktig infrastruktur.

Da vil en en mobil testløsning, bygget på å videreutvikle egenskapene til en standard mobiltelefon, virke spesielt effektivt. Det er også en av grunnene til at både mobile helseløsninger og mobilfinans ofte slår gjennom i disse markedene tidligere enn i vestlige land.

For Skannex handler det imidlertid mest om hvor deres kunder befinner seg – og velger å satse.

– De som er våre kunder leverer  til sykehus. For dem er Norge et lite marked. Det er mye mer attraktivt bare å se til Tyskland og Frankrike, sier Stabel Olsen.

Disse presenterte seg:

Skannex – gründer Dag Bremnes har utviklet en programvareplattform som gjør det enkelt å teste nær sagt alle væsker – som urin, blod, tårer og spytt – for sykdommer. Testene utføres gjennom å la væsken trenge ned i et filter med stoffer som reagerer dersom testen viser utslag. Bremnes var for mange år siden med på å lage panteautomaten til Tomra og har senere jobbet med utvikling av helseprodukter i Axxishield før han i 2006 begynte utviklingen av Skannex. Programvareløsningen selges også til andre utstyrsleverandører som kan bruke den i sine maskinvareløsninger.

Totalomsetningen for Skannex-selskapene ble på 9 millioner kroner i 2014, men Stabel Olsen regner med at dette vil dobles på grunn av nye kontrakter i Kina i inneværende år.

Canary  (Corentium) – norskutviklet radonmåler som gjør det enkelt å måle radonnivået i boligen selv.

Coremine (Pubgene) – en it-plattform rettet mot helseprofesjonelle som organiserer biomedisinsk informasjon, deriblant et system som skal spre kunnskap om bekjempelse av kreft.

Instant language aid – har utviklet en app-løsning som fokuserer på enklere kommunikasjon mellom helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter.

Dignio – en velferdsteknologiplattform som skal bidra til daglig helsesjekk, pilledispenser med alarm, pårørendemeldinger, alarm og sporingstjeneste, utvidet oppfølgings- og alarmsentral.

SimpliCT (Neorad) – laserstyrt røntgenapparat som forbedrer nøyaktighet og reduserer stråledose.

I tillegg presenterte Sensense, Hospital organizer, Otivio, Respinor (Neorad) seg.

 

Dette lover regjeringen:

  • Øke innsatsen for å bruke handelspolitikken aktivt i et styrket økonomisk diplomati.
  • Gi økt prioritet til arbeidet for å sikre frihandel for sjømat til EU-markedet.
  • Fase ut alle eksportsubsidier innen 2019. Konkretisering av hvordan utfasingen skal finne sted gjennomføres i statsbudsjettet, jordbruksoppgjøret og den løpende utformingen av landbrukspolitikken.
  • Videreføre norsk praksis med ikke å benytte kommersielt begrunnede restriktive handelstiltak.
  • Arbeide for å sikre samlede norske interesser mens TTIP-forhandlingene mellom EU og USA pågår, samt vektlegge norsk næringslivs behov for likeverdige konkurransevilkår.
  • Vurdere endringer som gir ytterligere preferanser for fattige utviklingsland ved eksport til Norge.
  • Øke støtten til handelsrelatert utviklingssamarbeid, inkludert i forbindelse med frihandelsavtaler.

Kilde: Stortingsmelding om handelspolitikk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here