Under transportdagen på COP26 som fant sted denne uken tok Thomas Ingenlath, CEO i Polestar, et oppgjør med egen bransje som samlet står for over 20% av verdens klimautslipp.

Han ønsker en raskere overgang til klimanøytral mobilitet, samt økt åpenhet fra bilindustrien. Dette for å kunne nå klimamålene.

I ‘Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans’ som ble lansert fra scenen forplikter en rekke selskap seg til å fase ute fossildrevne kjøretøy mellom 2035 og 2040.

– Store deler av bilindustrien snakker fortsatt om å selge bensin­ og dieselbiler frem til 2040. Med tanke på levetiden til en bil, betyr det at disse vil forurense langt inn i andrehalvdel av dette århundret. Dette utsetter en av de mest effektive klimaløsningene vi har tilgjengelig, sier Thomas Ingenlath.

Uttalelsen kommer på bakgrunn av at store deler av bilindustrien ser ut til å drøye skiftet til elektrifisering så lenge som mulig. Bilindustrien fortsetter å investere i utvikling av nye bensin­ og dieseldrevne drivlinjer – og uten mer ambisiøse planer for utfasing, vil disse bilene fortsatt være på veiene i 2050 og utover. Dette i stedet for å allokere midlene til å fremme innovasjon som leder til klimanøytral mobilitet.

Thomas Ingenlath er fundamentalt uenig i utviklingen av nyegenerasjoner av bensin­ og dieseldrevne motorer.

­- Dette er ikke tiden for gradvis endring, det er tid for radikale endringer. Skal vi forklare barna våre i dag at 30 år fra nå, så vil biler fortsatt produsere giftige gasser som gjør at luften blir vanskeligere å puste i, spør Ingenlath.

– Det å utvikle og selge elektriske biler er bare begynnelsen. Vi trenger vel så mye oppmerksomhet på det å skape en klimanøytral verdikjede og på resirkulering. En elektrisk bil er en god start, og er riktig retning for klimanøytral mobilitet. Men ren betyr ren fra produksjon til bruk – fra start til slutt. Polestar er langt fra perfekte, men vi jobber kontinuerlig med å bli bedre, sier Ingenlath.

Selskapet bruker også blockchain ­teknologi for mer åpenhet i forsyningskjeden. Ambisjonen er å spore alle risikomaterialer, som nikkel, mangan, grafitt og litium, i tillegg til kobolt, som allerede spores. Deres mål er å produsere en bil som er klimanøytral når den forlater fabrikken innen 2030. Dette uten å benytte klimakompensasjon som virkemiddel.

Han avsluttet innlegget med å love at han vil ta klimamålene fra bilprodusentene å hugge dem i granittsten, dette som et historisk dokument for fremtidige generasjoner.

Tydelig tale fra en innovativ bransjeutfordrer – slikt liker vi i Innomag!