Home Biz Funding Norske ledere er motvillige til å investere i ny teknologi, viser ny...

Norske ledere er motvillige til å investere i ny teknologi, viser ny undersøkelse

0
Til tross for at syv av ti ledere i nordiske bedrifter frykter at dagens forretningsmodell er utdatert om fem år, er de ikke villige til å investere i ny teknologi.
Dette fremkommer i undersøkelsen Future Perspectives som Kairos Future har gjennomført på vegne av Tieto, nordens største IT-selskap.

– Norske bedriftsledere ser på startups og ny teknologi som de viktigste driverne for endring, men kun 18 prosent er villige til å foreta investeringer i ny teknologi. Dette er urovekkende, sier Christian Schøyen, country manager for Tieto Norge i en pressemlding.

Dramatisk endring


Tieto gjennomførte i 2016 og 2017 en studie blant 500 nordiske ledere fra et bredt spekter av bransjer i Sverige, Finland og Norge om deres syn på fremtiden. Disse intervjuene danner grunnlaget for resultatene av rapporten.

– Nordiske ledere er enige om én sak; forretningsmodeller blir raskere utdatert. De fleste mener at deres virksomhet vil endre seg dramatisk i løpet av få år. Utviklingen av de nye teknologidrevne selskaper bør ikke bli sett på som en trussel, men som en plattform for næringsutvikling og ny vekst. De mange vellykkede oppstartsselskaper vi klarer å få opp i Norge, viser at vi har gode muligheter til å samhandle og lede utviklingen av nye økosystemer, fortsetter Schøyen.


Resultatene viser at syv av ti bedriftsledere anslår at digitaliseringstakten og utviklingen av nye, disruptive forretningsmodeller vil skje raskere i løpet av de neste fem årene enn de foregående fem år. Syv av ti forventer også at endringen i deres egen sektor i hovedsak vil drives fra andre bransjer, med hovedvekt fra oppstartsselskaper.

I Norge forventer fire av ti bedriftsledere at teknologibaserte oppstartsselskaper driver etableringen av nye forretningsmodeller, noe som er lavere enn Sverige der halvparten mener dette, men høyere enn i Finland der kun tre av ti tror dette.

De spurte forventer at bedrifter innen bank og finans, media, detalj- og varehandel er de som vil rammes hardest av utviklingen. Undersøkelsen viser også at mange kvier seg for å investere i nye muligheter og ny teknologi, som for eksempel AI, nye e-handelsløsninger, e-læring eller smarte e-helseverktøy.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst