Hvis vi skulle be våre lesere om å peke på bransjer som preges av stor innovasjonskraft er det ikke sikkert eiendomsbransjen ville kommet på pallen. Det som derimot er sikkert, er at i det børsnoterte eiendomsselskapet Entra ASA tas innovasjon på alvor.

De har lenge imponert medlemmene i Open Innovation Lab of Norway med inovative grep og stor innsikt i området. Derfor er innovasjonsdirektør Åse Lunde denne ukas lederintervjugjest.

Oslo beboere flest kan heller ikke ha unngått å oppdage at Televerkets gamle betongkoloss ved Tullinløkka er i ferd med å transformeres til nye og hippe Rebel – som skal bli et sentralt kraftsenter for IT sektoren og digitale hoder som er for unge til å huske at Televerket på 1960 tallet spådde at den vanligste jobben i fremtiden ville være sentralbordoperatører.

Entra’s konsernsjef, Sonja Horn har identifisert Innovasjon som en av selskapets kjerneverdier og Åse Lunde, som er ansvarlig for både teknologi og innovasjon i konsernet har fått ansvaret for å sikre at selskapet kan hente ut innovasjonsgevinster. Hun leder en avdeling med 25 medarbeidere og møter oss med et smil som varmer langt inni hjerterota.

Vi innleder med å spørre om hvordan hun oppfatter bransjens rykte som vel tradisjonell og lite innovativ, – et forsøk fra intervjuerens side på å provosere litt. Svaret kommer uten nøling.

– Jeg opplever Entra som langt fremme i skoene når det gjelder innovasjon og vi er faktisk best i landet når det gjelder energiinnsparinger i byggebransjen, forklarer Åse Lunde engasjert allerede på vei bort til kaffeautomaten.

Så fort vi har satt oss ned utdyper hun svaret…

-Det er jo en tradisjonell sektor, systemene er ofte svært proprietære og snakker ikke sammen, noe som gjør det utfordrende å få kontroll på data. Mitt team og jeg er glødende opptatt av IT som mulighetsskaper og det å kunne bruke data på tvers. Et fokusområde for oss er å få kontroll på dataene byggene produserer og dele denne kunnskapen slik at læring fra ett bygg automatisk forbedrer automatikken i andre.  Et eksempel på reell nytteverdi vi har hentet ut fra dette ser vi på juridisk fakultet i Oslo. Vi har her klart å redusere tiden det tar å sjekke luftkvaliteten med mange timer. Nylig klarte vi så å automatisere jobben – smarte sensorer gjør at det som tidligere tok flere timer med manuell jobbing nå hentes på sekunder.

Dere eier jo over 90 eiendommer med til sammen 1,3 millioner kvadratmeter og er dermed den største aktøren i landet. I hvilken grad samarbeider dere med andre eiendomsaktører?

Vi lager bransjestandarder og vi deler mye, erfaringen er at det er slik vi løfter hele bransjen og det blir viktigere og viktigere spesielt med tanke på påvirkningskraft for å få åpne, mindre proprietære løsninger og for å etablere bransjestandarder. Målet er å skape en enda bedre kontorhverdag for Entra sine leietakere, og ikke minst å drive en tradisjonell bransje fremover.

Hun forklarer videre om hvordan Entra har bevist, gjennom sine Powerhouse i Sandvika og Trondheim, at bygg kan gå fra å være miljøverstinger med høyt energiforbruk til å bli en del av løsningen der byggene i seg selv produserer grønn energi .

– Det å få lov å jobbe med fremtidens energisystemer og drive frem utvikling som er en del av løsningen på miljøutfordringene vi står ovenfor gir en enorm motivasjon hos oss, smiler hun engasjert.

-Entra har lenge jobbet bevisst med innovasjon og vi har i hele ti år identifisert miljømessige gevinster. Likevel, vi har mye vi skal bli bedre på og det er krevende, men morsomt å følge med på alt som nå skjer på bygningsrelatert innovasjon for tiden, forklarer hun.

Åse er engasjert nå og forteller at det er tre trender som endrer det meste. Jeg griper min gamle analoge penn mens hun tyr til tre fingre som løftes opp etter tur og lister opp for oss;

1. PropTech seiler opp som et eget område, altså løsninger som tar for seg utfordringer som eiendomsbransjen sliter med og i dette økosystemet skjer det nå mye ny og flott innovasjon. Vi etablerte Entra Labs på begynnelsen av året, og dette er en arena hvor vi og bransjen, både etablerte og nye aktører, skal kunne forske på og teste ut ny teknologi, nye konsepter og nye teknologisammensetninger for å kunne levere enda bedre bygg i fremtiden. Det finnes mange gode tanker i powerpoint-presentasjoner og det snakkes mye om ny teknologi, smarte bygg, AI og kognitive bygg om dagen. Virkeligheten er dessverre et stykke unna og det er et stort behov for en møteplass der teknologileverandører kan møtes og faktisk teste ut de gode tankene i praksis.

2. Hele byggsektoren utfordres med tanke på miljøutfordringer. Entra har gått i front når det gjelder både energi-reduserende tiltak og energiproduksjon – dette er faktisk best i landet.. Det vi har gjort i Powerhouse alliansen er revolusjonerende, også i verdensmålestokk. Det vi ser på nå er hvordan gjøre en forskjell fortere en vi klarer med energitiltakene, og dette handler om å bruke de ressursene som allerede finnes – hvordan redusere karbonutslippene gjennom gjenbruk av byggematerialer. Da må vi tenke nytt og utfordre både økonomi og reguleringer. Her jobber vi nå med et fullskala ombruksprosjekt i Kristian Augustgate 13 her i Oslo der vi blant annet gjenbruker betongdekkene fra regjeringskvartalet. Det handler om karbonregnskap, – materialdatabaser og digitale tvillinger.

3. Nye forretningsmodeller utfordrer dagens aktører. Med Rebel satsningen vår i Universitetsgata 2 er vi for eksempel tydelige med å utfordre egen forretningsmodell Her går vi fra lange kontrakter med store leietakere til å inviterere til korte kontrakter, prioriterer mangfold og en all inclusive modell hvor utleiemodellen er basert på medlemskap. Tre år eller tre timer? Vokse fra 3 til 30? Stort selskap eller liten
avdeling? Langsiktig satsning eller kort prosjekt? Alt dette skal vi kunne løse.

Vår tro er at markedet er på vei i retning økt fleksibilitet og andre betalingsmodeller, vi er når sant skal sies innovasjonsmessig fasinert av Tesla modellen der oppgraderingene innføres underveis. Vi vil der at vi ferdigstiller bygget med nødvendig hardware, og heller vil drive utvikling av software og tjenester i byggene gjennom hele levetiden. Bygg versjon 2.0, 3.0  Bygget som jo huset Televerket har jo en stolt historie, og vi håper å kunne ta med historien inn i fremtiden, smiler Åse og fortsetter; Rebel utvikles i samarbeid med leietakerne, – og fungerer allerede som en plattform der brukerne kan komme med egne løsninger på toppen.  Denne satsningen er klokkeklart rettet mot Teknologi-spydspissene.

Du nevner at dere har vært opptatt av bærekraft og innovasjon i lang tid, hvor henter dere selv inspirasjon?

– Vi har stor glede av å være med i Open Innovation Lab of Norway der vi treffer andre innovative aktører. Det å utvikle løsninger sammen med andre aktører er utrolig viktig for oss, – og vi samarbeider godt med både kjente aktører som for eksempel Telenor, Cisco, Trønder Energi, men også Proptech selskaper som Areo, Distruptive Technologies, Dimension 10 og Imerso.  Jeg har også lyst til å fremheve teamets evne til å gyve løs på store utfordringer og med et genuint mål om å drive bransjen fremover. Det er en flott gjeng og vi gleder oss over muligheten vi har fått til å utfordre etablerte måter å gjøre ting på – og utgjøre en viktig forskjell. Hver og en av oss er vi kunnskapsrike. Når vi deler erfaring med andre så øker vi hverandres kompetanse på givende vis – og resultatet blir noe alle kan være stolt av.

Åse reiser seg opp og peker utover Oslo fra møteromsvinduet og ser meg rett i øynene og sier «Gjennom energipositive bygg og ombruk kan eiendomsbransjen vise vei inn i klimaalderen. Ikke bare ved å endre et bygg av gangen, men også hele kvartaler. Kun ved å ta store nok skritt kan vi nå klimamålene, og vi vil lede an!»

Jeg takker for meg og det slår meg på vei ut døra at når digital spisskompetanse kobles med innovasjonskraft og over 1 million kvadratmetre med kontor så kan mye innovativt skje i tiden fremover.

*Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at redaktøren er leder i Open Innovation Lab of Norway