Drivkraften er et genuint ønske om å forbedre norske virksomheter og 20 års forskning har vist meg at behovet så absolutt er til stede. Det er nemlig et enormt strekk fra de beste virksomhetene til de fleste!

NTNU-professor Oscar Amundsen legger ikke fingrene imellom når vi spør ham om bakgrunnen for hans nye bok.

Trønderen har brukt sabbatsåret til å begå en bok som skal hjelpe oss med å sortere det viktige fra det mindre viktige. Som ihuga Rosenborg-supporter gjennom mange år er han bevisst på verdien av både lagånd og ledelse, og effektene som kan hentes ut når alt stemmer.

Hva slags organisasjon drømmer du om å jobbe i – og hvordan skaper man virksomheter som talenter ønsker å jobbe i?

Dette spørsmålet har professoren gått løs på. Resultatet foreligger nå i form en bok med tittelen Drømmeorganisasjonen. Og selv om Amundsen har bred erfaring som organisasjonsforsker med en forkjærlighet for endring og innovasjon, er denne boken skrevet på en måte som burde appellere til mange av våre lesere. Boken har til hensikt å besvare spørsmålet om hva som styrker endringsevnen og innovasjonskraften i norske virksomheter.

Boken byr på 8 viktige ingredienser for å utvikle virksomheter som er gode på endring og innovasjon, samtidig som de er attraktive for dem som jobber der. Min ambisjon har vært å vise hvordan og hvorfor disse ingrediensene i realiteten styrker evnen til endring og innovasjon. I boken kombinerer Amundsen forskningsbasert kunnskap med praktiske eksempler fra konkrete virksomheter.

 

Hvem er de du mener har lykkes som ledere?

-Det er mange, men la oss være enige om at en leder som Odd Reitan i Reitangruppen, tidlig innså verdien av å bygge tillit. Jeg merker meg også at såpass ulike ledere som Nicolai Tangen i NBIM og Kristin Halvorsen i Cicero fronter lyttende ledelse. Poenget er vel at de har erkjent den avgjørende verdien av å få tak i og bygge på den dype kunnskapen dine ansatte har. Det er også nyttig å høre ViPPS-sjef Rune Garborg understreke at man må tåle at det gjøres feil, hvis man skal få til noe nytt.

 

Du jobber selv i en forskningsinstitusjon som er opptatt av livslang læring, hvor tett på drømmeorganisasjonen er du selv?

-Det er mye som er bra med NTNU. Samtidig som det er klare muligheter til å bli bedre. Her lever ulike fagtradisjoner dels sammen, og dels side om side. Fagmiljøene skal ha både uavhengighet og faglig integritet. Samtidig skal kunnskap også lages i samspill med livet utenfor universitetet. Jeg mener vi må ha begge deler. Så tror jeg ikke at jeg skal bry deg med noen nærmere evaluering av min egen arbeidsplass, smiler Amundsen mot oss..

 

Hvilke grep ønsker du som forfatter at leseren skal gjøre etter å ha lest boken?

-Jeg håper leseren får lyst til å forbedre egen virksomhet og kanskje også tenke over sin egen rolle. Det er jo ikke slik at hele problemet ligger alle andre steder enn oss selv. Det er et faktum at forbedring begynner med å ta en mer aktiv rolle, men da må det være rom for det i virksomheten selvsagt. Boken viser leseren hvilke mekanismer som er ute og går i alle organisasjoner. Den kunnskapen tror jeg er nyttig å ha med seg på veien, uavhengig av hvilken posisjon du har.

 

Boken som nylig kom ut på Gyldendal tar for seg de åtte viktigste ingrediensene, men Amundsen er klar på at selve oppskriften avhenger av bransje, størrelse og sektor. Boken anbefales og oppleves som både tydelig, lettlest og relevant for endringsagenter på jakt etter inspirasjon og verktøy i arbeidet med å utvikle egen virksomhet til å bli en drømmeorganisasjon. Rosenborg-supporteren Oscar Amundsen har levert en viktig bok, han vet bedre enn de fleste at selv om ingrediensene er på plass er det fortsatt en jobb å gjøre for å lykkes.

Boken anbefales varmt!