Patentstyret kan melde om gode innovasjonstall for 2017. Antall varemerkesøknader setter rekord, mens søknadstall på patent og design ligger stabilt. 

(InnoMag opplyser om at Patentstyret er en del av content marketing-programmet vårt INSPIRE)

Det rekordhøye antallet varemerkesøknader fra norske søkere viderefører en oppadgående trend helt tilbake fra 2004, og endte på 4447 søknader. På designområdet var det en svak økning til 278 norske søknader, mens ønsket om å få patent på en oppfinnelse har resultert i 1160 norske patentsøknader, noe som ligger tett opp til gjennomsnittet de siste årene.

Patentstyret-direktør Per A. Foss forteller at de opplever en økt oppmerksomhet om varemerker og IPR generelt, både hos etablerte og nyetablerte selskaper i Norge.

– Vi opplever et stadig økende antall søknader fra norske søkere. Vi tror noe av grunnen kan være at Patentstyret og IPR-bransjen har vært flinkere til å informere om viktigheten av å beskytte verdiene sine. Vi deltar på stadig flere arenaer for gründere, hos inkubatorer og hos klynger. Derfor tror vi flere søker om patenter, varemerker og designregistrering.

Olje og gass fortsatt på topp

Bunken av patentsøknader viser at oppfinnelser knyttet til boring etter olje og gass utgjør den største andelen.

— Vi er godt fornøyd med fjorårets søknadsinngang, og aner også interessante tendenser bak tallene, sier A. Foss.

Han viser til en økning av patentsøknader innenfor marine fagfelt som akvakultur og havbruk.

— Dette er næringer der Norge har store utviklingsmuligheter, og interesse for patentering av teknologi på dette området viser vilje til å satse på disse fagfeltene fremover, mener Foss.

Hva med varemerker? Hvilke tendenser ser dere her? 

– Vi ser at omtale om enkeltsaker i media ofte bidrar til flere varemerkeregistreringer. Artister, særlig de som satser internasjonalt, har blitt flinkere til å sørge for enerett til navnet sitt. I den prosessen sikrer de også enerett til spinoffprodukter. Opprettingen av nettstedet velgekte.no kan også ha bidratt til at privatpersoner generelt har fått en økt kunnskap om varemerker og piratkopiering, sier Bernt Boldvik, avdelingsdirektør for Design- og varemerkeavdelingen.

– Videre tror jeg at flere har fått med seg at kostnadene ved varemerkeregistreringer er lave og prisen for å rydde opp i konflikter i ettertid, er høye. All investering i et navn kan være bortkastet dersom selskapet ikke får enerett til navnet sitt eller virksomheten må bytte navn fordi virksomheten gjør et inngrep i andres rettigheter. Tjenesten Navnesøk over domenenavn, foretaksnavn og varemerker har vært svært godt besøkt siden lanseringen for ett år siden, noe som også bidrar til økt bevissthet på dette området, avslutter han.