Nye 193 millioner til innovasjon i offentlig sektor

Gjennom Forskningsrådet deler regjeringen ut 193 millioner til prosjekter der forskere og offentlige virksomheter samarbeider om å løse offentlig sektors egne utfordringer.

SE LISTENE OVER TILDELINGER NEDERST I SAKEN

– Jeg er opptatt av at vi skal kunne tilby innbyggerne bedre og mer skreddersydde tjenester, og bærekraftige løsninger for fremtiden. Da må vi hele tiden jobbe for å løse oppgavene våre på smartere måter, og forskningsbasert innovasjon er et viktig virkemiddel for å få offentlig sektor til å tenke nytt, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Midlene går til 29 prosjekter ledet av kommuner, fylkeskommuner eller statlige virksomheter fra hele landet.

Prosjektene skal blant annet finne bærekraftige måter å håndtere forurenset snø, bruke dataspill til å oppdage lesevansker hos førsteklassinger og utvikle bedre tjenester til søsken av barn med kroniske sykdommer.

Disse midlene kommer i tillegg til 210 millioner til offentlig sektor i mars. Til sammen har Forskningsrådet nå delt ut 403 millioner til innovasjon i offentlig sektor i 2020. Dette er den største summen Forskningsrådet har delt ut til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor på ett kalenderår noensinne.

– Norge er helt avhengige av økt samarbeid mellom forskere, kommunesektoren og staten for å løse flere av de største utfordringene vi står overfor. Derfor er vi utrolig glade for å kunne finansiere disse spennende prosjektene der offentlige aktører selv skal lede samarbeidet med forskere. Disse prosjektene øker kvaliteten og effektiviteten i de offentlige tjenestene samtidig som de blir mer bærekraftige, sier områdedirektør i Forskningsrådet Jesper Simonsen

– Kommunal sektor er en samfunnsutvikler, og hovedleverandør av viktige tjenester til innbyggerne. Kommunene spiller en betydelig rolle i innovasjon og omstilling av Norge. KS er derfor veldig glad for innretningen på utlysningen, som setter offentlig og kommunal sektor i førersetet på prosjektene, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

Du kan finne hele listen her.

 

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!