Ønsker å inspirere unge, nysgjerrige oppfinnere

– Vi ønsker å vise barn og unge at teknologi er kult, og stimulere til kreativitet og en smule galskap, sier initiativtaker Frode Steen. Reodorklubben i Førde skal være et møtested som skal både begeistre og inspirere unge og nysgjerrige oppfinnere.

– Teknologibedriftene ved det gamle skipsverftet i Førde har lenge hatt et ønske om å gi barn og unge et teknologi tilbud på fritiden, og har jobbet med dette en god stund. Når det nye prototype verkstedet ved verftet stod ferdig ved årsskiftet, ga dette en glimrende mulighet til å realisere drømmen, sier Steen.

Klubben er et lavterskeltilbud til både unge og gamle, og vil være åpen på kveldstid. – Her skal barn få delta på gruppearbeid, eller med egne oppfinnelser, vi skal gi drømmene vinger, sier Steen.

Oppfinnelsene vil fokusere på miljø og gjenbruk, og skal i stor grad bygges av ting som finnes på søppeldynga eller ting de får fra næringslivet. – Vi tror det er viktig å vise barn hvor mye bra vi egentlig kaster, og at vi kan skape fantastiske oppfinnelser av søppel.

Reodorklubben hadde som mål å samle 20-30 barn hver torsdag, men etter åpningen har tallet allerede økt til 100 barn på verkstedet.

Foto: Reodorklubben
Foto: Reodorklubben
Foto: Reodorklubben

Møter dere konkurranse fra tilsvarende teknologiklubber?

– Vi har sjekket rundt for å hente inspirasjon fra lignende tiltak, og har ikke funnet noe som ligner på det vi gjør. Det unike med Reodorklubben er at initiativet kom fra næringslivet. Vi har et godt samarbeid med de videregående skolene, og elever fra Høgskolen og Fagskolen i Førde fungerer ofte både som veiledere og deltakere på kurs vi arrangerer på klubbkveldene, sier Steen.

– Reodorklubben er ikke en plass der foreldrene kan dumpe av ungene og hente de når vi er ferdig, her må foreldre eller besteforeldre selv delta sammen med ungene.

Er det for lite fokus på teknologiutvikling i skolen?

– Skolene gjør en god jobb, men sliter med å holde trått med den teknologiske utviklingen. Fokuset helt fra grunnskolen er for mye teori, og mange sliter spesielt med matte og fysikk, sier Steen.

– En annen utfordring alle skoler har er mangel på teknologikompetanse blant lærerne, mangel på avansert utstyr og økonomi til å prioritere dette.

“Lærerplanene tar også for lite hensyn til praktiske og tekniske fag.”

Klubbens navn er inspirert av oppfinneren Reodor Felgen, kjent fra Aukrusts fortellinger og filmen Flåklypa.

Har dere blitt kontaktet av Aukrustfamilien?

– Vi har god kontakt med Lars Aukrust og Aukrustsenteret i Alvdal. Vi ønsker å fremme de verdiene og den galskapen Reodor Felgen og de andre figurene i Aukrust sitt fortellerverk har skapt, for her ligger det mye visdom og inspirasjon mellom permene.

“Dagens Netflix generasjon har ikke lenger det samme forholdet til Reodor Felgen som det dagens voksne har, og dette ønsker vi å gjøre noe med.”

– Vi håper å få i stand en utstilling på Alvdalsenteret med små og store oppfinnelser som vi har laget på Reodorklubben, og vi planlegger å besøke de i løpet av høsten for litt ekstra inspirasjon.

 

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »