Hva lærte vi av #OIW2015 og hva er det offentliges rolle?

Oslo Business Region har de siste ukene samlet inn fakta fra samarbeidspartnere og deltakere fra årets Oslo Innovation Week (OIW) og er i gang med evaluering. Hva har vi som prosjektleder lært?

Hva sier tallene? 
I år deltok ca 9400 deltakere, fordelt på 72 arrangementer, arrangert av 94 organisasjoner, med 250 inviterte keynotes, gjennom 5 dager.  Vi har så langt registrert over 80 presseoppslag (avis, TV, radio) hvor ca halvparten har vært utenlandske. Medier fra 11 land var tilstede. I sosiale medier ble det en reach på over 25 millioner (Facebook, Twitter, Instagram, Periscope). De 94 medarrangørene skårer OIW i snitt 4,2 på opplevd merverdi (skala fra 1-5), og så å si alle ønsker å være med i 2016.

Ut i fra tallene kan vi først og fremst konkludere med en ting: Oslo Innovation Week er relativt stort. Samtidig vet vi at kvaliteten på de enkelte arrangementene blir bedre fra år til år. Organiseringen som en stor Oslo-dugnad har resultert i at stadig flere ønsker å bidra inn og løfte fram det beste vi har å by på av entreprenørskapsmiljøer og selskaper. Men er det nok? Nei.

Hva er det offentliges rolle?
Som offentlig selskap må man være klar på egen rolle og sikre at fellesskapets midler brukes smartest mulig. Gjennom arbeidet med OIW har vi testet noen hypoteser og gjort noen oppdagelser. Å få mange til å dra sammen har sin egen paradoksale dynamikk:

1: Gi mer enn du tar

Å ”gi mer enn du tar” er en enkel læresetning alle offentlige aktører bør pugge. Jeg lærte den av Kjartan Slette i en Unacast pitch i London, og de bruker den som grunnlag for å få tilgang på data. Vi bruker den som grunnlag for å få tilgang på de beste samarbeidspartnerne. Alt for ofte ber offentlige aktører om deltakelse på alt fra innspillsseminarer, konferanser og møteplasser osv uten tanke på at man ber om folks tid, penger, og ressurser. Det de til daglig lever av. Spesielt oppstartsselskaper, med lite eller ingen penger, kronisk dårlig tid, og alt for mye å gjøre, skal man ikke be om for mye. Samtidig er det som regel de du trenger mest som har minst tid. Enten vi ber om deltakelse i ”advisory board”, arrangørmøter, eller under OIW streber vi derfor etter å lage arenaer hvor de både får faglig påfyll, en solid nettverksmulighet, gode analyser – og i bytte får vi de beste ideene, bredere oppslutning, eierskap og entusiasme. Å gi mer enn vi tar skal vi gjøre mye mer av. Da får vi også mer.

2: Lite ressurser gir mer samarbeid


Vi har lært at ”Less is more” er et paradoks, og en realitet. Arbeidet med OIW er finansiert av Oslo Kommune med 1 mill og Innovasjon Norge med 700 000,-  Det relativt sett beskjedne bidraget bidro til en samlet produksjon fra andre partnere verdt over 15 mill. Bidraget fører altså til en giring på 8 gangeren. De knappe ressursene er en hovedårsak til at vi har fått så mange til å bidra med så mye. Vi har måttet tenke leant og fleksibelt. Uten dette behovet hadde vi blitt slappere, mindre kreative, og uten solide partnere hadde vi laget en dårligere event. Det er kjent innovasjonskunnskap at stramme rammer gir mer innovasjon. For eksempel har ingen restauranter i Oslo pålagt seg selv så mange begrensninger som MAEMO, resultatet er at de lager noe av den beste maten i byen. Eksemplene er også mange på at begrensninger er forutsetning for innovasjon.

3: Sett egen organisasjon i bakgrunnen


Overraskende ofte når vi skal samarbeide om felles events med andre offentlige aktører og deler av virkemiddelapparatet, settes det forutsetninger som at ”skal vi bidra må vi ha scenetid”, ”vi må ha stand og logo på alt materiell” eller  ”da må leder x eller direktør y presentere våre tiltak og strategier”. Det selv om eventet har helt andre formal og målgrupper. Tilsvarende blir det om journalister er på besøk, da er målgruppens behov fort glemt (ofte oppstartsselskapene) og eget markeringsbehov trer fram. Som virkemiddelapparat hvor eksistensberettigelsen er å virke for andre, blir dermed målforskyvningen komplett. Derfor forsøker vi alltid å veilede journalister til andre enn oss, og så sjelden som mulig setter Oslo Business Region i sentrum.  Det gir oss faktisk bedre oppmerksomhet.

4: Overrask eller glem det


Innovasjon og entreprenørskap handler om å skape noe nytt. En ny virkelighet, ny forståelse, eller et nytt produkt. Det gjelder også eventer.

Sett kun damer på scenen, la konferansier være en punkrocker med scenetekke som med selvfølgelighet foreslår at kronprinsen skal mottas med en high five mens dundrende hip hop minner alle om at vi er på samme ”mother fucking boat”. Eller overrask på annen måte. Hva som helst, bare det bringer diskusjonen og handlinger videre. Skaper det ikke endring er det ofte bedre å la være. Vi klarer ikke alltid å leve opp til dette punktet, men vi øver hver gang.

5: Sett strengere krav til kvalitet enn du tror er mulig

De siste par årene har OIW vokst seg stort. Etter evalueringen i fjor bestemte vi oss for å gjøre kvalitetskravene til hvert enkelt arrangement strengere. For å forbedre kvaliteten og attraktiviteten – og internasjonal relevans – må hvert enkelt arrangement bli bedre. Vi kalkulerte med at det ville bli færre arrangementer, og at en del ville falle fra. Resultatet var det motsatte. Interessen for å delta på noe med høye kvalitetskrav viste seg å være enda større. Flere av de beste ville være med. Dette var så vellykket at vi kommer til å stramme kvalitetskravene drøyt mye mer til neste år.

Uten navn1

Hvorfor er det allikevel ikke nok?

For noen år siden samlet Helsinki 300 entusiaster til en lokal konferanse. Det var en god idé. Konferansen ble til SLUSH, og er i dag Europas beste konferanse for entreprenørskap: 15.000 deltakere fra 100 land, 1.700 oppstartsselskaper deltar, 1000 investorer er tilgjengelige, de registerer 4000 investor/startup-møter, 1300 frivillige som drar lasset, og det er nesten bare stjerner på scenen. Og neste år utvides det fra to dager til SLUSH Week. SLUSH har blitt en motor i utviklingen av Helsinki som entreprneørskapsby.

Selv om Oslo Innovation Week blir inkrementelt bedre, så blir våre konkurrenter eksponensielt bedre. Entreprenørskap er på ingen måte et Norgesmesterskap, og skal Oslo Innovation Week bidra posisjoneringsverktøy for omstilling og attraktivitet må uken utvikles enda raskere. Oslo kommer til å være motoren i omstilling av Norsk økonomi, da er solid internasjonal oppmerksomhet og samarbeid nødvendig. Det jobber vi med nå, og #OIW2016 er det bare å glede seg til 🙂

Uten navn2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here