Aldri før har så mange bedrifter søkt om patent på sine innovasjoner. 

(Det opplyses om at Patentstyret er en del av InnoMags content marketing-program INSPIRE)

Interessen for å beskytte innovasjoner gjennom patent nådde ny topp i 2016 med 2099 nye patentsøknader. Det er opp 15,9 prosent fra 2015 og 12 prosent fra det forrige toppåret 2010.

Et av de største europeiske IP-konsulentselskapeer Zacco merker stor pågang innenfor havbruk som også offshore-virksomheter har kastet blikket på.

– Det høye patenteringsnivået reflekterer en internasjonal trend med økt strategisk bevissthet rundt betydningen av å registrere immaterielle rettigheter. I en verden hvor anslagsvis minst 80 prosent av verdiene er immaterielle kan kontroll med slike rettigheter være avgjørende for handlingsrommet til virksomheter, sier Thor B. Mosaker, regiondirektør for Zacco i Norge og Tyskland.

Kan betyr kroken på døra

Seks år er gått siden forrige patenteringstoppår. I 2010 stoppet telleverket hos Patentstyret på 1874 nye patentsøknader. I 2012 var antallet nede i 1542. Så har pilen snudd frem til ny topp i 2016 med 2099 søknader.

Zacco har for egen del opplevd en søknadsvekst på 30 prosent i det norske markedet, og har derfor åpnet nye kontorer og bemannet opp for å kunne håndtere den økende interessen.

Ifølge Mosaker kan IP-rettigheter være Alfa Omega for om en virksomhet lykkes eller ikke.

– Virksomheter kan åpne markeder ved å registrere egen IP og samtidig sperre for konkurrentene. Kommer noen gründerbedrifter i forkjøpet med IP-registrering kan det bety kroken på døra, sier han.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here