Kenneth Bech reiser Norge rundt for å hjelpe gründere med et brennende engasjement. For som han påpeker er det mye man må huske når man skal starte en bedrift. 

(InnoMag opplyser om at Patentstyret er en del av content marketing-programmet vårt INSPIRE)

Senior−rådgiver i Patentstyret, Kenneth Bech, har i fem år reist landet rundt med arrangementet «Starte og drive bedrift−dagen» for å gi startups og gründere veiledning på veien. Patentstyret arrangerer månedlig denne dagen sammen med Norid og Brønnøysundregisteret.

Patentstyret−misjonær

− Hensikten med arrangementet er å bryte ned barrierene med å ta kontakt, og vise at vi er her for å hjelpe, og være et ansikt utad, forklarer Bech, som sier med en liten latter at han ser på seg selv litt som en «Patentstyret−misjonær»: med et viktig budskap til gründere om å gjøre ideer til verdier ved bruk av såkalte immaterielle rettigheter.

Vurderer du å starte en bedrift? 16. November arrangerer Patentstyret «Starte å drive bedrift−dagen» i Oslo. Les mer om arrangementet her.  

− Jeg har hørt kommentarer som «Patentstyret? Er dere her? Jeg trodde dere bare satt i en bunker og leste søknader», sier han, og mener dette viser hvor viktig det er å være synlig.

Han forteller at hans rolle er å være en fasilitator mellom gründere, næringslivet og Patentstyrets fagfelt, som er patentering, varemerke- og designregistrering.

− Det som er bra med slike arrangementer som «Starte og drive bedrift−dagen» er at det gir deltakerne konkret info på hva de trenger før, under og etter oppstart. Vi vil at det skal sikre at de har tenkt på de tingene de bør tenke på, forklarer Bech.

Stort engasjement

Reisene rundt i Norge har også gitt Bech et stort nettverk, som han bruker til å gi gründere den beste veiledningen om hvilken vei de skal gå.

− Det er ikke sikkert at de skal til Patentstyret først. Kanskje trenger de impulser utenifra som kan hjelpe dem på veien videre, kanskje trenger de å snakke med en lokal aktør, og da prøver jeg å sette dem i kontakt.

Han er også imponert over hvilket engasjement det skaper i de lokalmiljøene de reiser til.

− Det er de lokale aktørene som er viktige. De med det gode nettverket, og de som skaper tilhørigheten. Og når vi får med den lokale næringssjefen og ordføreren, da er det stas.

Han forteller også at gründere kommer langveisfra for å delta.

− I Alta kommer det folk med fly fra Hammerfest. Da er det moro, når folk synes det er såpass interessant at de reiser litt for å være med.

Og på de mange reisene har Bech møtt mange gründere med utrolige ideer, og brennende engasjement.

− Noen ganger møter jeg gründere hvor jeg tenker, «jøss, du er smart. Hvordan har du kommet på det der? Og hvorfor har ingen tenkt på det før?».

Og engasjementet smitter lett over, forteller han, noe som gjør at det er ute i «felten» han trives aller best.

− Jobben min gjøres der ute, ved å møte folk, knytte kontakter, og veilede de som trenger det.

Gode tilbakemeldinger

Og arrangementet får gode tilbakemeldinger både fra deltakere og lokale aktører, og kundeundersøkelser viser at 9 av 10 deltakere er fornøyde og gjerne anbefaler arrangementet videre.

− Noen at de tingene jeg får høre er «I dag fikk jeg vite mye jeg ikke trodde jeg tenkte å vite» og «I dag har jeg lært mye. Jeg tror jeg venter et år med å starte opp».

Bech påpeker at mange ikke har tenkt på hva som skal til for å starte en bedrift.

− Det skal litt til for å komme fra A til Å. Du må tenke på skatt, moms, kanskje toll. Det er ikke bare å registrere et foretak og så er du i gang. Og det prøver vi å formidle på arrangementet, forteller Bech.

At mengden startups har økt i Oslo er ingen nyhet, men Bech forteller at han også har sett en stor økning i distriktene de siste årene.

− Fokuset på innovasjon er mye større enn det har vært før. Det er veldig gode ideer som kommer ut derfra også, og det synes jeg er veldig spennende å se, sier Bech, og legger til at de er ikke noe dårligere i distriktene, selv om de kanskje ikke har tilgang til samme nettverk og hjelp

Informasjons−jungelen

− Formålet mitt når jeg er ute er å opplyse slik at systemet blir brukt hensiktsmessig og ikke bare brukt. Ikke alle vet hva som skal søkes patent på, og hvilke fagområder vi har.

På arrangementene er et av fokusene Patentstyrets fagområder; patentering, varemerke− og designregistrering, og hvordan man skal søke om de forskjellige tingene.

− Mange tror at det er en patentsøknad de skal ha, mens de egentlig skal søke om et varemerke.

Han mener det derfor er viktig å være der og formidle informasjon, slik at man som gründer bruker pengene riktig.

− Mange som starter bedrift forteller at det er mye informasjon og mange aktører å forholde seg til, så med gode råd, velvalgt verktøy og riktig nettverk, håper vi folk vil se verdien av disse arrangementene, avslutter Bech.

Vurderer du å starte en bedrift? 16. November arrangerer Patentstyret «Starte å drive bedrift−dagen» i Oslo. Les mer om arrangementet her.