Slår seg sammen: Daglig leder Erik Gabrielsen i Godt Sagt AS (t.v) og Regionleder Kåre Rødssæteren i BDO Buskerud. Foto: BDO Norge.

Rådgivere tenker nytt og spennende

– Det er tøffe tider for SMB-virksomheter landet rundt. Vi ønsker å hjelpe SMB-ledere med behov for omstilling og som er på jakt etter konkurransefordeler gjennom utvikling av forretningsmodeller og verdikjeder som håndterer bærekraft og digitalisering. I det bildet har vi i BDO et behov for et bredere tjenestespekter for å skape fordeler for våre kunder. Ny strategi og økende digitalisering er drivere for å tenke nytt, sier Kåre Rødssæteren i BDO Buskerud til InnoMag.

– Sammen skal vi skape det ledende rådgivnings- og revisjonsselskapet i vår region, fortsetter han og forklarer med det hvorfor rådgiverne i BDO kjøper seg inn i det digitale rådgivnings- og kommunikasjonsselskapet Godt Sagt i Drammen.

Lovende synergi

BDO er en norsk suksess som har vokst seg store innen revisjon, regnskap, rådgivning- og advokattjenester, med rundt 1700 ansatte fordelt på over 70 kontorer over hele landet. Internasjonalt er BDO-konsernet tilstede i 162 land, med totalt over 74 000 ansatte. Nylig meldte selskapet seg også inn i Open Innovation lab of Norway.

Nyheten er spennende av flere årsaker, – ikke minst fordi vi her ser et tidlig eksempel på at to sektorer som tidligere hadde lite felles, nå går sammen for å gjøre kundenes digitale reise enklere. Vi fikk en prat med regionleder Kåre Rødssæteren i BDO Buskerud og ba ham forklare hvordan et tradisjonelt revisjons- og økonomirådgivningsselskap som BDO, ser synergier i et digitalt rådgivnings- og kommunikasjonsselskap.

– Pandemien øker endringstakten, noe som medfører økt etterspørsel etter kvalifiserte rådgivere innen revisjon, regnskap, forretningsstøtte, digitalisering og kommunikasjon. Det er ingen tvil om at samarbeidet styrker BDO sin digitale rådgivningskompetanse og utvider tjenestespekteret. Sammen blir vi Drammensregionens største rådgivings- og revisjonsmiljø, og med et brennende engasjement for Drammensregionen er målet å bli regionens foretrukne rådgiver, forklarer han oss ivrig.

Nye digitale løsninger

– Gjennom skreddersydde, digitale løsninger og forretningsutvikling vil vi være tett på alle typer virksomheter, både regionalt og nasjonalt, forteller Rødssæteren, som understreker at kompetansen Godt Sagt innehar også bidrar til å forsterke BDOs eksisterende teknologimiljø.

– Kundene våre vil nå kunne få støtte til å forbedre alt fra sine kundereiser gjennom web- og systemutvikling, via brukeroptimalisering og design, til økt synlighet gjennom innholdsproduksjon og digital kommunikasjon, fortsetter han.

Optimistiske fremtidsplaner

Rent fysisk vil imidlertid lite forandre seg med det første. Godt Sagt AS vil bestå som selskap ut 2021, før de senere flytter sammen med BDO.

– Vi har jobbet mot dette i over ett år nå. Samarbeidet vil gi oss tilgang til mange nye kunder og spennende utfordringer, sier daglig leder i Godt Sagt, Erik Gabrielsen, som understreker at alle ansatte i selskapet skal være med videre når de blir en del av BDO.

– Sammen med BDO skal vi skape stolthet internt og eksternt gjennom et berikende fellesskap, et godt arbeidsmiljø, bred kompetanse og dyktige ansatte samlet i ett og samme selskap. Dette vil gi stor tyngde og høy konkurranseevne, i et marked med økende etterspørsel etter våre felles tjenester. Ikke minst skal vi være et attraktivt selskap med tanke på rekruttering i regionen og videre karriereutvikling, fortsetter Gabrielsen.

Til sammen teller den nye konstellasjonen rundt 100 hoder, og samlet sett har selskapene en årlig omsetning på rundt 120 millioner kroner. Målet til den optimistiske lederduoen er å øke omsetningen til 150 millioner kroner innen 2023.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!
Translate »