Åtte aktører, hver ledende innen sitt felt, møttes til rundborskonferanse for å diskutere muligheter og utfordringer. Truls Berg styrte ordet i en engasjert og ivrig diskusjon. En ting er de enige om: Nå gjelder det å følge med i timen – hvis ikke blir du lett akterutseilt.


bigdata1Foto: Cathrine Holst, Mediaplanet

 

Big data – big opportunities?

•    Lars Rinnan, adm.dir., NextBridge. − Det er mange som snakker om Big Data og få som gjør noe med det. BI har i noen tiår dreid seg om analyser av interne data, og nå plutselig blir det eksterne data, som betyr et helt annet omfang, en annen form og en annen hastighet. Da blir det veldig mye mer interessant å analysere, og kanskje begynne å predikere hva dette betyr og hva som vil skje fremover. Dette gir uante muligheter, i hvert fall på markedssiden. Bedrifter kan bruke det til å tilpasse produksjonen, det er spennende og det er nytt. Mange på toppnivå er interessert i analyse, de ser potensialet. På den andre siden har du godt kjente selskaper som omsetter for milliarder, men som fremdeles verken har BI-løsninger, styrte datavarehus eller styrt bruk av informasjon. Da blir det et stort spenn fra ambisjonene i styrerommet og ned til den grelle virkeligheten på serverrommet.

•    Lars-Roar Masdal, adm.dir. i RAV Norge, mener ikke at Big Data er revolusjonerende. − Vi har hatt store mengder data før. Forskjellen er at nå har det kommet verktøy som gjør det mulig å raffinere datamengden mye bedre. Det vi ser i dag er evolusjon, ikke en revolusjon. Fremtiden er å ta tak i mindre løsninger, løfte det opp i nettskyen og løse avdelingsvise behov. Det å rearkitektere hele datarommet, å lage en arkitektur på datavarehus, er det slutt på. Den tiden er forbi. Datavarehuset har ikke lenger den ene og fulle sannhet.

•    Willy Koulichev, Executive Director, Ernst & Young. − Det hersker litt forvirring rundt hva Big Data er, og det fokuseres mye på lagring og hvordan man skal forvalte de dataene. Det som er utfordringen er bruken av dataene, for det er ennå ikke laget en løsning som utnytter Big Data på en effektiv måte. Jeg har veldig tro på prediksjon og dynamisk risikostyring. Informasjonsmengden eksploderer og den er av varierende kvalitet, du vet ikke hva du kan stole på. Når man skal styre butikken stabilt, blir man mer opptatt av risikostyring, og dette krever gode verktøy og analysekunnskaper. Dette ser jeg helt klart som en trend og en driver av analytics fremover. Det er kanskje finansverdenen som er mest opptatt av dette, men jeg synes det er morsomt å se at flere selskaper nå begynner å bli mer og mer nysgjerrig.

•    Morten Thorkildsen, Country General Manager, IBM. − Jeg tror det vi ser i dag er at vi har tilgang til helt nye former for data. Nå kan data fra eksempelvis naturen eller instrumentering integreres inn i forretningsprosessene du allerede har. Vi utvider rett og slett bruken av IT. Det som tidligere var støttesystemer, altså intern informasjon, kan nå utvides. Du kan hente data fra alt, fordi alt rundt oss blir instrumentert.

•    Jørn Ellefsen, Founder & CEO, Comperio. − Det går så mye penger og data inn i datarommet, og nå er det på tide å få noe ut igjen. Mye av de tradisjonelle BI-løsningene er ganske snevre mot noen få controllere; nå er det på tide å hjelpe det store volumet av ansatte til å ta bedre beslutninger. Nøkkelen ligger i å bruke data fra mange kilder, inkludert sosiale medier, og strukturere data for å vise sammenhenger og innsikt relevant til rollen den ansatte har i selskapet. Vi snakker om et spennende nytt sett med apper, InfoApps. De er drevet av søk og analytics, bygger på eksisterende infrastruktur og representerer store muligheter for store data.

•    Bjørn Olav Kåsin, ansvarlig for Business Analytics, SAP. − Det kommer nå inn data som vi ikke kan forvalte like formelt som det vi har vært vant til i datavarehus, og det gir en helt ny utfordring rundt hva vi skal ta i bruk og når vi skal ta det i bruk. Vi får data som er ekstremt fersk som sensordata og informasjon fra sosiale medier, og klarer du ikke å ta det i bruk med en gang, så skal du kaste det igjen. Big Data som konsept og mulighetsrom krever at du ikke prøver å spenne det inn i de gamle formene. Datavarehus var nytt og spennende i 1997. Vi har de samme prinsippene på hvordan vi bygger dem nå i 2013, men med Big Data må vi tenke nye prosesser.

•    Håvard Ellefsen, Managing Director, Affecto Norway AS. − Big Data er data som må behandles mye mer analytisk og statistisk. Dette er data som kan gi oss helt ny kunnskap. Den store utfordringen for norske selskaper er å være mer innovative og klare å utnytte den informasjonen de har i eksisterende datakilder. Vi ser jo at både Sverige og Danmark ligger langt foran Norge. Jeg er veldig bekymret for at verdens dyreste land er minst innovativt i forhold til å utnytte informasjon.

•    Ronny Seehuus, Vice President, Head of BIM Nordic, Capgemini. − Jeg synes det er interessant å se på hvem som har tatt til seg begrepet Big Data og brakt det videre, og det er i veldig stor grad strategi og management- samt consultingselskapene som virkelig er kommet på banen. Grunnen til dette er at de ser muligheten for å bistå i å transformere virksomheter, hjelpe dem å finne nye forretningsområder, forbedre prosesser samt å utvide produktspekteret sitt. Det finnes fantastiske businesscaser for selskaper som opererer med mye data, både i forhold til å bruke ny innsikt på å gjøre eksisterende ting bedre og ved å drive innovasjon innen nye produktområder.

Hvilke trender ser dere, og hva vil de trendene ha å si for IT-avdelinger?

•    Lars-Roar Masdal ser to klare trender: − Det ene er å flytte mye av den nye funksjonaliteten inn i applikasjonene, slik at man får glede av de forbedringene Big Data bringer med seg. Altså infoapper. Men det gjelder også å få funksjonaliteten inn i produksjonsprosesser. Når det går alarmer, ligger det forretningsregler koblet opp mot noen målparametere, og dersom det er avvik, kan vi få beskjed tilbake igjen. Vi har nå muligheten for å overvåke, noe som betyr at vi kan kontrollere på baksiden.

•    Lars Rinnan trekker frem tre store trender utenom Big Data: − Mobilitet kommer definitivt. Det kommer til å ta av i løpet av 2013, og det kommer til å dra med seg nye brukergrupper. Det andre er prediktiv analyse, noe vi har ventet på i tjue år. I dette landet, hvor vi er verdensmestere i å basere oss mye på magefølelse, er det bra med litt mer analyse og innsikt. Den tredje biten tror jeg er visuell analyse: at du får sett trender, utvikling, avvik og mønstre visuelt.

•    Håvard Ellefsen er en teknologioptimist om dagen: − Ny teknologi gir oss løsninger hvor vi kan behandle informasjon umiddelbart, vi kan lage nye løsninger på vesentlig kortere tid og kostnaden på forvaltning reduseres kraftig. Vi kan altså få til mye bedre løsninger for svært mye mindre penger. I tillegg har vi alt det som skjer på visualisering av informasjon og brukervennligheten, som også er ekstremt viktig. Kravene til brukervennlighet øker, kravet til brukerinvolvering øker, kravet til å kunne levere informasjon på en rekke forskjellige plattformer øker. Det er nærmest utopisk å levere en informasjonsløsning som ikke inneholder en mobil enhet i dag.

•    Willy Koulichev fokuserer på gevinsten for bedriftene: − Det er mye av dette som er gøy. Vi er opptatt av teknologi, vi skal ha det siste, men det er brukeren som tar ut gevinsten. Vi må starte i andre enden, fokusere på hva man klarer å realisere, man må lære seg analyse og modeller. Da blir det mer effektivt, for da kan du fokusere på de dataene som faktisk kan brukes til noe fornuftig.

•    Morten Thorkildsen ser fire viktige trender: − Analyse, med bruk av nye og eksisterende data. Det går på utviklingen videre innenfor cloud. Nummer tre er mobile løsninger, som kommer til å bare fortsette å gå veldig raskt fremover, og til sist, men ikke minst, sosiale medier. Og summen av dette går på økt nytteverdi, det går på å bruke sosiale medier til å skape verdi for bedriften, ikke bare for deg som privatperson. Det som bremser denne utviklingen er sikkerhet, sårbarhet og hensyn til personvern. La oss ta et eksempel fra helsesektoren, med all den informasjonen som ligger i pasientjournalene: Hvis man kunne integrert informasjonen fra noen hundre tusen journaler samtidig, kunne man forutsett hvordan sykdomsbilder ville utvikle seg i samfunnet og sette inn preventive tiltak før det går galt. Her går det en hårfin balanse mellom personvern og nytteverdien for samfunnet, og dette er nøkkelen for å utnytte den nye teknologien.

•    Jørn Ellefsen mener det viktigste er fremveksten av cloud: − Sammen med Big Data, skaper cloud et behov for å lage en del nye apper. Dette kan støtte forretningsfunksjoner og hjelpe dem med å gjøre jobben sin på en enklere måte. Du kan slippe å gjøre store investeringer i IT-rommet, og heller trekke på disse store ressursene som allerede er klare. Og i tillegg ser jeg koblingen mellom BI og søk som veldig viktig.

•    Bjørn Olav Kåsin ser store fordeler innen kundebehandling: − Jeg tror teknologiskiftet med In-Memory gjør at vi kan flytte analysene tilbake fra datavarehuset og inn i forretningsprosessen der og da. Du har innsikten der du trenger den og du kan svare mens kunden er i butikken eller på nettsiden din. Det er også mer sanntid, det er prosessering av store mengder data, og det handler i tillegg om å kunne løse mer komplekse spørsmål.

•    Ronny Seehuus trekker til sist frem et punkt som et tillegg til det de andre har sagt: − Vil IT-sjefen være i India? Vi ser nå en trend hvor mange av de største norske virksomhetene holder på med store sourcingprosjekter, der de setter ut hele eller deler av sin portefølje til lavkostland. Dette er noe globale aktører vil vinne på, i tillegg til nisjeaktørene med dyktig, lokal tilstedeværelse, men jeg tror det vil bli et problem for de mellomstore konsulentselskapene. Dette er en av de tingene som kommer til å påvirke oss mest, mener jeg.

Hva gjør at ditt selskap vil lykkes de nærmeste fem årene?

Ronny Seehuus, Capgemini
− Vi er opptatt av å møte konvergeringen vi ser av BI og søk, og vi snakker derfor ikke lenger om Business Intelligence. Vi snakker om Business Information Management. Vi har særlig fokusert på å bygge opp kompetanse innen Business Analytics, både innen rådgivning, modellering og utvikling. Vi er dessuten opptatt av å bygge opp god kompetanse internt, og henter derfor toppstudenter fra universitetene som vi videreutdanner til å bli de beste.

Håvard Ellefsen, Affecto
− Vi jobber bare innenfor Information Management. Vi har en nisje hvor vi har spesialisert oss på disse fagfeltene, og vi har et veldig stort fagmiljø som vi bruker på tvers av de nordiske og baltiske landene. Vi tiltrekker oss gode folk som vi bruker til å få til nye, innovative løsninger hos kundene våre. Spisskompetanse og innovasjon er det vesentligste for oss fremover.

Willy Koulichev, Ernst & Young
− Vi startet med Information Management, men nå har vi strukket oss i retning av det vi kaller Enterprise Intelligence. Vi driver et innovasjonsprosjekt på helhetlig virksomhetsstyring. Dette kombinerer tradisjonell virksomhetsstyring med risikostyring, slik at man ser hvordan de påvirker hverandre og kan styre disse under ett.

Lars Rinnan, NextBridge
− Vi kan ikke konkurrere på størrelse. Vi skal ikke være store og tunge; vi skal være små og lettbente. Vi setter gode ideer ut i livet på veldig kort tid. Kompetanse er også veldig viktig for oss; jeg tror vi holder flest foredrag per ansatt av alle i bransjen, jeg tror vi skriver flest fagartikler. Det er derfor vi vil være en vinner i de neste fem årene.

Bjørn Olav Kåsin, SAP
− Vi får lov til å jobbe med de største og mest komplekse bedriftene der ute, noe som gjør at vi stadig blir utfordret. Vi tar gjerne ”Big Bets” – forrige gang var det introduksjonen av SAP R3, nå er det SAP HANA. Vi utfordrer Oracle, vi er ikke redde for å investere tungt på teknologi og innovasjon, og derfor kommer SAP til å være vellykket også fremover.

Jørn Ellefsen, Comperio
− Det vi kommer til å jobbe mye med fremover er infoapper, og vi lager egen programvare. Poenget er å kutte ned på konsulentkostnadene. Vi kommer til å trenge gode rådgivere, noe vi kommer til å fokusere på, slik at det matcher kundens behov. Vi kommer rett og slett inn med et nytt perspektiv fra søkeverdenen.

Morten Thorkildsen, IBM
− Vi driver frem den nye æraen i computing, med kognitive systemer som forstår selv og som lærer selv. Det andre fokuset vårt er å få frem cloud, neste generasjons infrastruktur og analyse, og vår evne går på å integrere alt dette sammen for å lage smarte løsninger. Vi kommer til å lykkes fordi vi gjør dette relevant for norske virksomheter og de viktige norske næringene som for eksempel energi, olje og gass, offentlig sektor, byer og helse. Det viktigste er likevel menneskene vi har ansatt og den store kunnskapsbasen.

Lars-Roar Masdal, RAV Norge
− Vi er også et lite firma, og også hos oss er det menneskene som gjør forskjellen. Vi er heldige, fordi alle ansatte jobber innen Business Intelligence-området. Det å kunne ta tak i informasjon og transformere det til kundeverdi er viktig for oss. Det engasjementet og den motivasjonen våre ansatte har, smitter over på våre kunder slik at vi får gode dialoger.

mediaplanetDette innlegget var først publisert i Mediaplanet, en temaavis om business analytics utgitt den 15. mars

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here