Se på hva som skal til for å bygge et smart innovasjonsledelsessystem! Få også med deg hvilke endringer ISO 56002 medfører for alle som jobber med innovasjonsprosjekter. Virksomheter med ledere … Read More

FUTURE INSIGHT 2030 Virksomheter står i konstant risiko for å erstattes av nye aktører, som utnytter ny teknologi, nye forretningsmodeller eller nye metoder. Vi står alle overfor eksponentiell utvikling og … Read More

HVORDAN LYKKES MED INNOVASJON? Norge som kunnskapsnasjon er i høy grad avhengig av innovasjonsevne for å lykkes. Samtidig mislykkes 9 av 10 innovasjoner, og mange virksomheter baler med prosesser som … Read More