FUTURE INSIGHT 2030 Virksomheter står i konstant risiko for å erstattes av nye aktører, som utnytter ny teknologi, nye forretningsmodeller eller nye metoder. Vi står alle overfor eksponentiell utvikling og … Read More

HVORDAN LYKKES MED INNOVASJON? Norge som kunnskapsnasjon er i høy grad avhengig av innovasjonsevne for å lykkes. Samtidig mislykkes 9 av 10 innovasjoner, og mange virksomheter baler med prosesser som … Read More

Translate »