Studenter skisserer opp en ny æra for hydrogen. 

Etter ulykken ved kjernekraftverket i Fukushima i 2011 har Japan vært stadig mer avhengig av dyr, fossil energi importert fra utlandet. Nå har landet satt seg som mål å bygge et karbonfritt hydrogensamfunn bygd på vind, sol og hydroelektriske kilder innen 2040.

Nå har 13 studenter fra DNV GL skissert opp denne fremtiden.

– Vi har utviklet Jidai, et konsept som presenterer en ny æra for hydrogenforbruk, og en måte å høste offshore fornybare ressurser og fasilitere komplette verdikjeder for ren energi, sier prosjektleder og fjerdeårsstudent fra NTNU, Daniel Jakobsen.

Konseptet bruker flytende offshore vindturbiner for å høste hydrogen fra renset sjøvann. Hydrogenen presses sammen og lagres for transport til land.

Løsningen kan bygges på eksisterende teknologi. Prosjektet ble presentert for DNV GLs toppledelse og partnere på Høvik 5. august.

– Verdens energimix må endres. For å oppnå det, må vi forandre måten vi produserer, overfører, distribuerer og bruker energi. Årets studenter har vist at å bruke offshore vind for å produsere hydrogen er en attraktiv fremtidsmulighet, sier DNV-sjef Remi Eriksen.

– Vi trenger inspirerende visjoner for å skape ny teknologi og løsnigner. En grunn fremtid gir oss mange muligheter for innovasjon og Jida er et utmerket eksempel på dette, sier Bjørn K. Haugland.

Jidai-konseptet: Utnytt tilgjengelig teknologi

Selv om teknologien bygger på eksisterende teknologi, vil det kreves ytterligere kommersialisering før det kan rulles ut. Studentene anslår at løsningen vil være kostnadseffektiv i 2030.

Her kan du se en animasjon av løsningen!

Jidai består av fire trinn:

1. Hydrogenproduksjon krever vann med veldig stor renhet, og sjøvann renses derfor i tre energieffektive steg.
2. Polymer-membraner produserer svært ren hydrogen og oksygen fra vannet. Dette skaper nok energi til å matche maksimum kraftleveranse fra vindfarmer.
3. Hydrogengassen komprimeres til 700 bar.
4. Hydrogenen lagres i et modulbasert tanksystem.

Her kan dere se videoen der studentene presenterer:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here