Mandag 5. februar presenterte NHH Norsk innovasjonsindeks 2023. Utstrakt brukt av nye forretningsmodeller, tilgang på kundedata og AI kjennetegner flere av vinnerne, sier NHH-professor Tor W. Andreassen som står bak indeksen.

For ledere som er opptatt av innovasjon, er det viktig å anerkjenne at mens digitale og kommersielle innovasjoner ofte er de mest synlige, spiller sosiale innovasjoner en kritisk rolle i å bygge en bærekraftig og ansvarlig merkevare, sier Tor W. Andreassen, NHH-professor og leder av Norsk innovasjonsindeks. Hyggelig nok er indeksen som er utviklet ved NHH i ferd med selv å bli en internasjonal innovasjonssuksess.  Indeksen så dagens lys i 2016 og er nå tatt i bruk i snart 10 land, og flere land i Asia viser interesse.

Indeksen har tre komponenter: Kommersiell innovasjonsindeks (KII) , Sosial innovasjonsindeks (SII )og Digital innovasjonsindeks (DII).

Han mener at balansen mellom de tre innovasjonstypene som indeksene måler, er nøkkelen til langsiktig suksess og konkurranseevne. Flere av årets vinnere mestrer nettopp dette, påpeker han.

– De har utstrakt bruk av nye forretningsmodeller, stor tilgang på kundedata og AI i ryggmargen. Flere av dem opererer innen sirkulærøkonomi og delingsøkonomi – og har klart å nå unge målgrupper, som ofte er vanskelige å nå.

Norsk innovasjonsindeks ble presentert på NHHs campus i Oslo og blant talerne som holdt gode innlegg var:

  • Administrerende direktør Bjørn Kjærand Haugland i Skift – Næringslivets klimaledere
  • Direktør Katinka Greve Leiner i Ferd Sosiale Entreprenører
  • Aksel Mjøs, førsteamanuensis og leder av Institutt for finans, NHH
  • Leder Harald Krogh i Bekk Management Consulting

De 10 beste virksomhetene basert på Sosial innovasjonsindeks er:

1. Tise.com 77,5
2. Tesla 66,6
3. Stormberg 60,4
4. IKEA 59,3
5. Hyre 57,8
6. Finn.no 57,7
7. Tibber 57,3
8. Bilia (Volvo, BMW, Toyota og Lexus) 55,3
9. Nordic Choice 55,3
10. Oda 54,9