Spillbasert læring skal få “drop-outs” til å fullføre videregående

– Ferdighetene man trenger for å lykkes i fremtiden er samarbeid, løsningsorientering og kreativitet. I de moderne spillene må man bruke alle disse ferdighetene for å vinne, sier Thomas Jesting, gründer av IKT Huset.

(Skrevet av Jenny Jacobsen på vegne av Senter for Sosialt Entreprenørskap)

Sosialt entreprenørskap finnes i mange forskjellige former, og det som behøves er ofte en god idé og en stor dose utholdenhet – særlig om ideen kan virke ukonvensjonell. IKT-huset har jobbet ut en slik idé og gjort den om til et samfunnsnyttig konsept.

GameIT, er laget for unge som av forskjellige årsaker ikke har fullført den videregående skolen. Her tar de i bruk kommersielle dataspill for å hjelpe deltagerne med å bestå tapte fag. Dette kalles spillbasert læring, og er annen måte å lære fag på. Metoden fungerer godt for de som allerede har falt ut av skolen. Spillene brukes til problemløsning, som er en viktig kvalitet i arbeidslivet.

Kursene er korte, og bidrar til å fullføre eksamener som privatist i engelsk, samfunnsfag, matematikk, norsk, og historie. Spillene som benyttes i undervisningen er «ordentlige», kommersielle gamingspill, ikke pedagogiske spill laget spesifikt for undervisningsbruk.

Gründer og daglig leder av IKT-huset, Thomas Jesting, er storfornøyd med resultatene av konseptet.

‒ Vi har holdt på med dette i tre år. Det startet med en ide og flere pilotprosjekter som vi finansierte selv. Vi brukte halvannet år på å utvikle GameIT og er de første i landet som leverer produktet. Det er kult og det funker! Det er økende interesse, stadig flere påmeldte og svært gode resultater å vise til. Dette er et kurs for alle som har lyst til å ta fag på en annen måte.

Vinn-vinn situasjon

Det er gjort mye forskning på temaet, og i 2013 konkluderte forskning i regi av EU med at spillbasert læring også har stort potensiale i forhold til sosial inkludering av dropout-ungdom. GameIT funger bra som læringsemetode på ungdom som allerede har falt ut av skolen, der hvor de tradisjonelle metodene som å lære gjennom å lese og lytte har vist seg å ikke fungere. Alternative undervisningsmetoder som GameIT tar tak i problemet på en helt ny måte, og gir ungdom det de trenger for å tilegne seg basiskompetanse. GameIT gir en praktisk tilnærming til fagene. Her handler det om å gjøre oppgaver for så å diskutere hvordan fagene kan brukes for å forklare det som nettopp er gjort.

‒ Spillene som brukes, er populære blant gamere. Det er actionspill, dokumentarspill og andre sjangere. Felles for kommersielle spill er at de fleste er laget på engelsk. Dermed passer de godt til engelskfaget. Så er det spill som This War of Mine, som er satt til krigen i Bosnia, og hvor man spiller en sivilist. Her lærer man om de mørke sidene ved krig. Metoder som GameIT er fremtidens læring. Spillene er utrolig fengende, samtidig har de mye fag og problemløsning i seg. Det er viktig for framtiden og skoledagen. Det er en vinn-vinn situasjon.

Konseptet har vært et benyttet av blant annet NAV Alna, hvor de jobber med å bygge basisferdigheter for de som har droppet ut av skolen og hjelpe de som mangler ett eller flere fag for å få vitnemål. Alle undervisningsoppleggene er koblet til læreplanen for videregående opplæring.

‒ Det har vist seg at de faglige ferdighetene til flere av kursdeltagerne har ligget på ungdomsskolenivå. Da er det ikke så rart at de ikke har klart å følge det ordinære skoleløpet, og at de trenger påfyll for å bestå. Flere av deltagerne har tidligere fått beskjeder om at de måtte slutte å spille på kveldene og stå opp tidligere om morgenen. Her så i stedet IKT-huset en mulighet til å bygge videre på det disse ungdommene allerede kunne, og la dem lære fag gjennom det. Det blir kombinert med lesesal- og en-til-en-undervisning. 

– Antallet ståkarakterer på eksamen har vært ekstremt høyt. Det viser at om vi gjør fagene litt mer interessant, er det faktisk mulig å lære på en annen måte. Målsettingen er ikke å lage en privat, videregående skole basert på dataspill. Målet er å få de unge til å bestå videregående ved å hjelpe dem med de fagene de allerede mangler eller gjenoppta avbrutt skolegang.

Det snakkes mye om 21st Century Skills, altså de ferdighetene man trenger å ha for å lykkes i fremtiden. Her kommer evnen til å samarbeide, være kreativ og løsningsorientert høyt opp på listen.

– Dagens tradisjonelle skole er bra, men trigger i mindre grad til utvikling av disse ferdighetene. Skolen må tørre å tenke utenfor boksen for å løse problemer. Å sitte på “gutterommet” og spille dataspill er ferdigheter man kan ta med seg videre.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!