Regjeringen vil effektivisere og forenkle offentlig sektor. – For å få en bedre organisering av innkrevingen av offentlige krav foreslår vi å la Statens Innkrevingssentral (SI) bli en del av Skatteetaten. Vi skal også utrede om forvaltningen av dokumentavgiften skal flyttes fra Kartverket til Skatteetaten, sier finansminister Siv Jensen.

Med disse forslagene følger Regjeringen opp planene for en bedre skatte- og avgiftsforvaltning som ble lansert for fire uker siden.

– Målet er å få en mer effektiv ressursbruk og en mer effektiv og helhetlig forvaltning av innkrevingsområdet i Norge. Endringen skal bidra til bedre samhandling mellom relevante fagmiljøer, og kan bidra til mer likebehandling og bedre rettssikkerhet for de som skylder penger, sier finansminister Siv Jensen.

Statens innkrevingssentral har gjennom mange år opparbeidet et solid og godt fagmiljø for innkreving. Statens innkrevingssentral skal beholde navnet og fortsatt være lokalisert i Mo i Rana. Endringen skal ikke medføre oppsigelser, og skal bidra til å styrke fagmiljøene.

Skatteetaten og Statens innkrevingssentral skal sammen utrede hvordan dette skal gjennomføres, og hvordan grensesnittet og organiseringen av oppgaver mellom virksomhetene skal være på kort og lang sikt. Det skal gjennomføres fra 1. januar 2015.

Det skal samtidig settes i gang et utredningsarbeid med sikte på å overføre forvaltningen av dokumentavgiften fra Kartverket og Toll- og avgiftsdirektoratet til Skatteetaten. Dokumentavgiften gir staten inntekter på om lag 8 milliarder kroner årlig og er den eneste særavgiften som ikke kreves inn av etater under Finansdepartementet. Forvaltningen av skatter og avgifter er Skatteetatens kjerneoppgaver. Skattedirektoratet, Kartverket og Toll- og avgiftsdirektoratet skal sammen utrede saken og legge fram sin anbefaling i løpet av 2014.

 

Kilde: Regjeringen
Foto: Fremskrittspartiet.no

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here