Dette initiativet (Datadeling og regelverksforenkling) er kommet i stand etter dugnadsprinsippet – alle tar sin del av jobben uten at penger skifter hender (og derfor uten budsjetter). Deltagelse er derfor … Read More

Helse- og omsorgssektoren representerer den største utfordringen for vårt velferdssamfunn. Ikke bare øker kostnadene som følge av «eldrebølgen», men vi erfarer i mange tilfeller at kvaliteten på tjenestene forringes. ​ … Read More

Translate »