Fra å starte den grønne bølgen nesten egenhendig tilbake i 1972, har TOMRA i dag en verdensledende posisjon innen pantesystemer og gjenvinning. Vi har snakket med nordmannen som har ansvaret for de over 75000 panteautomatene TOMRA har plassert rundt i verden. 

Vi møtte en leder med klare tanker om hvor selskapet er på vei, og med over 13 års fartstid i TOMRA Collection Solutions bedriften er Harald Henriksen tydelig på selskapets langsiktige strategi og satsing på nye teknologier.

Pantegiganten – som ble startet av brødrene Planke – har i dag en markedsandel på over syttifem prosent på verdensbasis, og er med det den klart største aktøren. Med fremveksten av big data og digitalisering dukker det opp helt nye muligheter for å optimalisere bruken av pantemaskinen. Henriksen snakker med entusiasme om fremtiden:

– Vi har aldri sett så mange muligheter som vi gjør nå. Det vi gjør i dag vil være småtterier sammenlignet med det som kan skje på sikt, forteller han.

Vil bli mer forbrukerorientert

TOMRAs forretningsmodell hva pantesystemer angår har – selv om utviklingen på teknologifronten har vært enorm – i stor grad vært den samme siden oppstarten for 45 år siden. De selger en pantemaskin, og inngår en serviceavtale som betales uavhengig av både antall brukere og hvor mange flasker som pantes. Når de nå ønsker å rette seg mer mot forbrukeren representerer det et strategisk skifte for automatprodusenten.

– Vi ønsker å bruke muligheten som ligger i digitaliseringen til å skape mer relevante og personlige brukerreiser slik at det blir mer attraktivt å pante, og at vi dermed også kan øke innsamlingsgraden globalt. Vi mener det ligger store muligheter i de 2-3 milliarder forbrukersesjonene som skjer hvert år , sier Henriksen.

Selskapet ser store muligheter innenfor digitalisering og Big Data, og gjør for tiden betydelige investeringer på området. Ambisjonene er høye, målet er at over halvparten av TOMRAs syttifem tusen panteautomater skal være koblet opp, interaktive og klare til å levere nye digitale tjenester før nyttårsrakettene treffer bakken.

Har testet ny innovativ løsning i USA

I Michigan i USA kjører selskapet i disse dager et testprogram med interaktive panteautomater. Kunden identifiserer seg med en app før pantesesjonen og får bonuspoeng for panten. Poengene kan veksles inn i relevante rewards eller doneres til en god sak. Programmet – som de kaller “TOMRA Makes Change” – er utviklet for å gi kundene en engasjerende og inspirerende pateopplevelse og for å tilby en verdi utover pantebeløpet. Programmet når snart femti tusen brukere i USA, og medlemsmassen øker med rundt ti prosent månedlig.

– Det vi ønsker er å benytte gamification for å få inn så mange flasker som mulig. Vårt mål er å samle inn plast, aluminium og glass for å unngå at det havner ute i naturen, forteller Henriksen engasjert.

– Selv om vi har vært ekstremt opptatt av kvalitet og oppetid på pantesystemene vi leverer, så har vi målt resultatene våre i antall maskiner solgt. Nå dreier vi – blant annet basert på erfaringene fra USA – mot at vi må levere løsninger som er så attraktive at vi faktisk får folk til å bruke dem mer og mer. Potensialet er stort!

Mer enn panteautomater

Han beskriver en perfekt storm for gjenvinning om dagen, og viser med all mulig tydelighet at TOMRA-ledelsen har plassert seg selv strategisk i sentrum av flere viktige trender. Der TOMRA en gang var en tidlig aktør i det grønne skiftet, har de i dag store deler av verden med seg på laget. FNs bærekraftsmål mål sørger også for økt oppmerksomhet og økte krav om mer miljøvennlige løsninger. I tillegg til økte krav i stadig flere land, virker det som vi er som konsumenter også blir mer og mer opptatt av miljøet.

Pantesystemer er nemlig bare én del av TOMRA anno 2017. Selskapet tar også i bruk sin ekspertise innen sensorbasert teknologi på andre områder – som matsortering, gjenvinning og gruvedrift.

– Du visste kanskje ikke at vi også er størst i verden på sortering av blant annet poteter og kiwi, – og våre systemer hjelper gruveselskaper med å vinne ut gull og andre edle metaller, med redusert miljøbelastning. Vi i TOMRA tror fortsatt at det meste ligger foran oss og vi ser et økende marked for våre innovative løsninger over hele verden, avslutter Henriksen mens han kaster et blikk bort på tavla som viser at stadig flere brukere benytter seg av hans automater.

– TOMRA samler inn over 35 milliarder brukt emballasje årlig. Det høres kanskje ut som et enormt antall, men det er kun 2-3% av alle drikkevarene som selges hvert år. Tenk på hva vi kunne utrettet hvis vi hadde samlet inn bare 10 ganger så mye som vi gjør i dag – i stedet for at disse flaskene og boksene havner på avveie i naturen, havet og elvene våre. Reduksjonen av råvareforbruk til å produsere nye flasker ville også vært betraktelig. Dette viser hvor kritisk vårt arbeid er og hva TOMRA kan bidra med i fremtiden.