Denne uken samlet rundt 40 mennesker fra transport-Norge seg for sammen å stake ut kursen videre. Et smart transportsystem bygger på data, derfor er et enda tettere datasamarbeid i sektoren avgjørende.

Blant deltagerne var virksomheter som Avinor, Entur, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen, Bane NOR, Kystverket, Nye Veier, Kolumbus, Go Ahead, Ruter, Vy og Norske Tog.

Kollektivt samarbeid

Målet var å se på hvordan de kan jobbe enda tettere for å finne løsninger på utfordringer i bransjen. Det kan for eksempel dreie seg om løsninger for bedre flyt i trafikken, mer treffsikker reiseinformasjon, målrettet vedlikeholdsinnsats og bedre investeringer for både selskaper og staten.

På samlingens andre dag holdt samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, administrerende direktør i Vegvesenet, Ingrid Dahl Hovland, og administrerende direktør i Entur, Christel Borge, et innlegg for case-deltagerne om nettopp verdien av å dele data.

Hver dag genereres det store mengder data. For å sørge for at disse dataeen blir brukt på en mest mulig hensiktsmessig måte, har Entur fått i oppgave å koordinere deling av data mellom de største statlige transportselskapene. Denne oppgaven var blant budsjettvinnerne da statsbudsjettet for 2023 ble lagt fram. Det ble foreslått en dobling av midlene til dette arbeidet, nærmere bestemt fra 15 millioner til 30,4 millioner kroner.

Vi i InnoMag applauderer initiativet og ser frem til å skrive mer i tiden fremover om fordelene et slikt samarbeid kan føre til for norske brukere.