Ukas gründercase – gjør pensjon og forsikring enkelt!

Vi tok oss en prat med Stig Elsfjordstrand, en av gründerne og daglig leder i selskapet Innmeldt som er i ferd med å lykkes i et spennende marked.

I bygget på Lysaker er det hektisk aktivitet, men Stig setter seg likevel ned med oss når vi spør hva som driver ham og de andre i Innmeldt.

–  Målet for Innmeldt er å endre det norske Pensjons- og Personforsikringsmarkedet. Enhver nordmann skal kunne bli medlem hos oss, og da får vedkommende en liten «App» i lommen hvor alle dekninger er oversiktlig presentert og tilgang til flinke folk som gir objektive råd og bistand og som bistår noe skulle skje!

Vi skyter inn at pensjon og forsikring for de fleste nok oppfattes som lav interesse, – både for å provosere litt, men også for å høre hva Stig vektlegger. Vi får svar på tiltale;

– I Norge har ansvaret for egen pensjon endret seg fra å være trygt forankret i kollektive ordninger til at folk selv må ta ansvaret for sin egen situasjon. Dette har medført at mange henvender seg til sine arbeidsgivere for råd og støtte. Innmeldt ble stiftet etter initiativ fra tillitsvalgte som ønsket en tilknytning til en objektiv rådgiver som kunne ivareta deres interesser etter at de ble «Utmeldt» fra de tidligere kollektive ytelsesordningene.

Hvilken rolle har kundene hatt underveis i prosessen?

– Tidlige kunder har vært viktige. Det er innspill fra arbeidsgivere og deres ansatte som har gjort at Innmeldt etablerte nye digitale portalløsninger som gir individbasert informasjon og innsikt i bedriftens Pensjon- og Personforsikringsordninger. Vi fokuserer ikke på pensjons- og forsikringsprodukter, men viser konkrete erstatningsbeløp og årlige pensjonsytelser for den enkelte ansatte hvis ulike hendelser som skade, sykdom, dødsfall skulle inntreffe, eller hva de ligger an til i årlig alderspensjon. De ansatte vil også gjennom våre portalløsninger kunne se verdien av disse ordningene, altså «hva ville det kostet meg å kjøpe disse dekningene selv».

Dette høres jo bra ut, men hva er egentlig unikt med det dere tilbyr?

– Vi forsøker å gjøre pensjon og personforsikring enkelt å forstå for alle og enhver. Å gjøre det komplekse enkelt. Innmeldt har også utviklet en egen portal (HR portal) for bedriftens HR medarbeidere for å forenkle og kvalitetssikre oppfølgingen av bedriftens pensjons- og forsikringsordninger ved ansettelser, fratredelser og erstatningshendelser. Gjennom HR portalen vil den enkelte HR medarbeider overfor nye og eksisterende ansatte kunne vise verdien av bedriftens pensjons- og forsikringsordninger og sammenstille dette opp mot andre arbeidsgivere, spesielt i ansettelsesprosesser der den ansatte ofte fokuserer kun på lønnsbetingelser.

  • Vi har inngått et strategisk samarbeid med aktuarmiljøet Aksio som gjør oss i stand til å gjøre nødvendige kompliserte beregninger og prognoser, samtidig som vi legger vekt på å presentere beregningene enkelt og konkret overfor den ansatte.

 

  • Sist, men ikke minst erkjenner vi at de fleste likevel har behov for å kunne snakke med noen om disse temaene og har i tillegg til vår digitale plattform etablert et «supportsenter» som gir objektive råd både til bedriftene og deres ansatte.

 

Innmeldt er blant de nye selskapene som vet meget godt hva de driver med, – og selskapet selger ingen spare/forsikringsprodukter, men tilbyr objektive råd støttet av web-baserte portalløsninger basert på medlemskap med et fast årlig honorar. Med Pensjon- og Personforsikringskompetanse representert ved Erik Steenberg og Eiolf Stein, aktuarkompetanse fra aktuarselskapet Aksio, og med Stig Elsfjordstrand som bidrar med sin teknologibakgrunn har teamet utvilsomt mye å fare med.

På vei ut døren slår det oss at Innmeldt nettopp er en type nysatsning som har gode sjanser til å lykkes. Det blir spennende å følge de fremover.

 

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!