Lars Rinnan (53) leder Amesto NextBridge som i tillegg til data science consulting har en  AI Lab og der holder de på med mye spennende!

En av hans kunder er Aker Biomarine, og uten noensinne å ha satt sine bein på et av deres skip langt ute i Arktis hjelper han og hans team Aker Biomarine med å finne de beste fangststedene for krill. Det handler om intelligente analyser av store datamengder og et godt bevis på at data kan bringe verdi helt uavhengig av fagekspertise og store avstander.

NextBridge som Lars Rinnan og flere av hans kollegaer startet helt tilbake i 2010 ble for to år siden en del av Amestogruppen, – og med vel 40 konsulenter, rådgivere og data scientister som er eksperter i å skape innsikt fra data, er det snakk om et av landets definitivt ledende miljøer innen maskinlæring og AI.

Lars er en engasjert og inkluderende leder som er glad i å dele kunnskap, og når jeg ber om et mer hjemlig eksempel på hva hans AI Lab har hjulpet til med, smiler han lurt og spør om jeg har sett bier danse…

Det er ikke mye InnoMag’s redaktør kan om dans, ei heller kjenner vi til at bier byr opp til en svingom, men Lars fortsetter engasjert;

Bee waggle dance

– I et nordisk hackathon for bærekraft arrangert av SAS Institute kom Beefutures CEO Christophe Brod opp med en faktaopplysning jeg ikke var klar over. Han sa at 40% av biene i en bikube typisk dør fordi de ikke finner nok nektar. Når man tenker på hvilken kritisk viktig rolle bienes pollinering har for oss alle stilte vi oss spørsmålet om det var mulig å samle inn data som kunne gjøre noe med denne tragiske dødeligheten, forteller han engasjert.

– Utfordringen er jo global, og sammen med de smarte hodene i Beefutures gikk vi i gang med å løse problemet vha maskinlæring, kameraer som filmet inne i kubene og avansert AI teknologi. Det viste seg at i kombinasjon klarte vi å tyde bienes dans inne i bikubene slik at det var mulig å kartlegge hvor biene fant næring. Denne informasjonen lå skjult i bienes dans, og når vi lærte oss mønstrene kunne vi lese hvor de fant maten. Væpnet med denne informasjonen vil det være lettere for birøkterne å plassere bikubene slik at biene finner mat, pollineringen går bedre og prosentandelen bier som overlever øker.

Du kan se en video av løsningen her; https://www.sas.com/sas/events/20/sas-emea-hackathon-2020/partners-nordic/nextbridge-norway.html

– Vi synes det er svært givende å bistå innovative startups, som har en tanke om at AI kan gjøre en forskjell i verden. Å jobbe med faglig spennende AI-prosjekter, som adresserer et eller flere av FNs bærekraftsmål og som samtidig kan være lønnsomt; det er AI Lab sitt mandat. Vi hører gjerne fra flere slike selskaper, oppfordrer Lars ivrig. Han er tydeligvis engasjert i dette.

– Poenget er at AI og maskinlæring kan brukes til utrolig mange forskjellige problemstillinger og vår direkte og utradisjonelle løsningsorienterte måte å gjøre dette på har skapt spennende kunnskap vi tror en hel verden vil høste fordeler av, forklarer Lars.

Løsningsorientert, engasjert og inkluderende er også Amesto NextBridge sine kjerneverdier, og Lars og hans team med intet mindre enn 16 års gjennomsnittlig erfaring er overbevist om at de fleste norske virksomheter har mye å hente ved bedre utnyttelse av sine data. Det er ikke lenger teknologien, men viljen til å stille gode spørsmål og tørre å utfordre hypoteser det skorter på, mener Lars.

Lars er selv gründer og startet NextBridge som i 2018 ble kjøpt opp med 50,1% av Amesto.  Det har åpenbart vært et vellykket oppkjøp. AI Lab satsningen har definitivt vært med å føre Amesto opp og frem innovasjonsmessig og Lars er svært godt fornøyd med sine nye eiere.

– Spandow familien som eier Amesto er flinke til å tenke langsiktig og er selv entreprenører. Slikt er viktig! Fordi vi fortsatt sitter på 49.9% har vi selv også sterke insitamenter for å fortsette veksten,- og du kan godt si at vi sammen kombinerer det beste av 2 verdener; Gründernes følelse av minst en hånd på rattet, kombinert med at vi kan høste fordelene av å være en del av Amesto-konsernet, smiler han.

Vi avslutter intervjuet med å spørre hva han liker å gjøre når han ikke løser kundenes datautfordringer og får se noen rå bilder av skikjøring der ingen skulle tru at nokon verken kunne eller burde kjøre. Lars er åpenbart ikke ukjent med å bevege seg utenfor sine comfortsoner og som en typisk grunder liker han seg best utenfor de opptrukne løypene, – og er vant til å lese kart og terreng på måter som gir merverdi.

I tillegg er han på sommerstid også en ivrig tennisspiller. Som gammel NM deltager er han stolt av sitt siste innkjøp, en ballmaskin. Vi gjør han oppmerksom på at dette er et åpenbart serveess til redaktøren som her får levert det ultimate avslutningspoenget om at fremtidsoptimisten og Amesto AI Lab evangelisten også på tennisbanen nå utfordres av maskiner. Han smiler og returnerer med følgende vinnerslag;

– Jeg synes du heller skal få frem at ikke bare i jobbsammenheng, men også på tennisbanen kan maskiner gjøre mennesker bedre!

– Ballmaskinen er for øvrig kjøpt gjennom crowdfunding-plattformen Idiegogo, så her har jeg også støttet noen innovative gründere, legger han til.

Vi aner bedre hvorfor den hyppig brukte foredragsholderen er så populær og innser at Lars rett og slett er en utpreget fremtidsoptimist som brenner både for verdien av kunstig intelligens, innovasjon og digitalisering.

Vi vinker farvel til Lars i munter enighet om at vi trolig om noen år risikerer å møte kunstig intelligens overalt, men som vi liker å hevde i InnoMag; Kunstig intelligens er definitivt bedre enn naturlig dumskap!