Home Startups Innobørs Ukens gründercase: – Aldri mer forsinket hjem til jul!

Ukens gründercase: – Aldri mer forsinket hjem til jul!

0
Gründer Svein Gunnar Mæland vil sørge for at flyet ditt aldri blir forsinket grunnet avising. Foto @ MSGProduction as

I juletrafikken satt broren værfast på flyplassen og ventet på avising av flyet. Det ga Svein Gunnar Mæland ideen om verdens første fly-vaskemaskin. 

 (Skrevet av Gudbrand Teigen, InnoBørs-ansvarlig)

Ideen om en form for maskinvask for fly fikk snart navnet Multi Solution Gate (MSG). Gründer Svein Gunnar Mæland fikk med seg både broren som ble forsinket til jul, flere familiemedlemmer og noen til på etableringen av MSG Deice AS. I dag er de et konsern med flere datterselskap og 19 ansatte ifølge Proff.no. InnoBørs-registrerte MSG Production AS ble stiftet i mars 2016 for «utvikling, produksjon og salg av De-Icing-anlegg og vaskeanlegg for luftfartsbransjen».

– Ideen kom opp da min bror i 2009 kom forsinket hjem til jul, etter at han hadde sittet værfast på Schiphol i to dager. Samtalene rundt bordet den julen dreide seg naturlig nok om hva som er grunnen til alle disse forsinkelsene man opplever på flyplasser om vinteren. En av forklaringene er at fly på vinterstid må gjennom en avisingsprosedyre, som i dag foregår ved hjelp av manuelle metoder, forteller Mæland.

Dette fikk Mæland, som er født og oppvokst i en bilvaskemaskinfamilie, til å gruble på om det ikke finnes smartere måter for både vask og avising av fly.

Det store gjennombruddet

Etter en omfattende ringerunde til folk i flyindustrien, tegnet det seg et klart bilde av behovet for mer moderne og effektive metoder var til stede. 2000 timer og 2 millioner kroner senere sto en 1:20 skala modell av verdens første vaske- og avisingsmaskin for fly klar.

MSG er støttet av Innovasjon Norge gjennom flere faser med både etablerertilskudd og via programmet for miljøteknologi. Virkelig sving på sakene ble det med søknad til EUs Horizon 2020. I 2016 ga de MSG Production AS toppscore med hele 14,56 av 15 mulige poeng.

– Med det fikk vi vårt store gjennombrudd. Beskjeden lød at dette var en av de mest lovende innovasjonene de hadde sett i kategorien for miljø- og transportinnovasjoner. Vi fikk en uttelling på 2,5 millioner EUR, den høyeste utbetalingen noen norsk gründerbedrift har fått fra Horizon 2020, på bok, sier gründeren.

Da ble det mulig å bygge en fullskala modell av Multi Solution Gate på den nedlagte flyplassen i Skien og i dag er den 2700 kvadratmeter store hallen klar og tjener ikke minst til visning for potensielle kunder verden over.

Søkt patent

– Vi har i samarbeid med erfarne patent-advokater i Canada utarbeidet patentsøknader for USA, Canada, Europa, Taiwan og PCT (The Patent Cooperation Treaty)-landene.  Disse søknadene er akseptert, og har fortsatt status «Patent pending», betror gründeren Innomag.

Gründeren avdekket at i alle år har fly blitt vasket og av-iset med manuelle, tidkrevende metoder.

– Flyplasser verden over opplever store problemer med miljøskadelige utslipp og forsinkelser i flyavganger på dager med tøft vintervær.  Nå kan det være slutt på det. Vi er først i verden med sin nyutviklede og autonome løsning, forteller Mæland.

Foto @ MSGProduction as

Lover økt effektivitet og miljøbesparelser

– Den gigantiske hallen kan enklest beskrives som en «bilvaskemaskin for fly». Vi vil revolusjonere måten fly vaskes og av-ises på.  Denne norske løsningen vil definitivt være et bidrag til at flyindustrien i verden reduserer sitt miljø-fotavtrykk, forsikrer gründeren oss.

Han forklarer at MSG vil håndtere både av-ising og vask av fly på en mye mer effektiv og miljøvennlig måte enn dagens metoder. Tiden det tar å vaske et fly reduseres fra flere timer til få minutter. Kjemikalier vil bli oppsamlet og resirkulert under hallen, slik at problemer med miljøutslipp elimineres. I tillegg til reduserte utslipp av kjemikalier, vil den autonome løsningen øke flysikkerheten og spare flyindustrien for store kostnader.

– Vi lover kundene en løsning som er mer effektiv, mer miljøvennlig, og mer sikker enn dagens metoder. I tillegg til den direkte besparelsene som ligger i å gå fra manuelle, tidkrevende metoder, til automatiserte prosesser, vil flyindustrien spare store summer på drivstoff, forteller Mæland.

Han forklarer dette med at rene fly bruker mindre drivstoff enn skitne fly, og at for en Boeing 737, kan besparelsen dreie seg om 0,5-1%, som innebærer en drivstoffbesparelse på 0,5-1 MNOK per fly per år.

Globalt potensial

Til nå har selskapet i hovedsak vært finansiert av lokale investorer og folk som selv har vært engasjert i selskapet, og de går nå over i en kommersialiseringsfase. Eierne vil i den anledning åpne for å involvere eksterne investorer som vil være med på å ta dette norske industrieventyret ut i verden.

– MSG søker primært én eller flere investorer som ikke bare kan bidra med penger, men som også har en kompetanse å tilføre selskapet angående hvordan man skal løfte en vellykket gründerbedrift ut i verden, og utnytte det potensialet som ligger der fullt ut, sier Mæland.

– Det finnes i dag ingen annen automatisert løsning på markedet, og potensialet for denne innovasjonen er enormt. Ca. 2500 flyplasser i verden har behov for avising av fly, og vask av fly foregår bokstavelig talt ved hjelp av skrubb og kost på ca. 10 000 flyplasser.

Demoanlegg gis internasjonal oppmerksomhet

Det første anlegget i verden er tilnærmet ferdigstilt og klart for demonstrasjon på Skien Airport Geiteryggen. Selskapet er nå i forhandling med flere potensielle flyplasser om installasjon og drift av anlegg, både i og utenfor Norge.

Aller størst interesse har MSG møtt fra Midtøsten, der sand i motoren og på flykroppen forårsaker store problemer og kostnader for flyselskapene. Al-Jazeera ga i høst omfattende og svært hederlig omtale av MSG i forbindelse med at Asayel Al Khaleej Trading Company of Saudi Arabia besøkte demoanlegget og signerte en representasjonsavtale.

– Vi mener en investering i MSG gir vinn-vinn for både reisende og mange aktører i luftfarten. Denne investeringen vil gi besparelser og inntjeningsmuligheter for både flyplassen, flyselskaper, ground-handlere og for investorene som eier anlegget, avslutter Mæland.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst