Ukens gründercase: Vil eliminere utrygghet ved alderdom og sykdom

InnoBørs-registrerte Bee Concepts AS ble startet senvinteren 2017 av fire gründere i fellesskap med en visjon om å forlenge «det gode liv». Slagordet er: Bee Concepts – A good life longer.

(Skrevet av Gudbrand Teigen, InnoBørs-ansvarlig)

Bee Concepts oppstod som en idé hos selskapets nåværende CTO, Knut Ruud. Han har gjennomført ulike prosjekter for kommuner innen velferdsteknologi og gjennom dette arbeidet oppdaget han et gap i markedet. Mange av dagens velferdsteknologiske løsninger utvikles med tanke på å forenkle og effektivisere hverdagen til tjenestetilbyderne (hjemmesykepleien). Ruud savnet fokuset på brukeren selv – Gagner det egentlig pasientene om de får installert elektronisk lås på ytterdøren?

Gründer-kvartett har blitt gründer-kvintett

De fire opprinnelige gründerne har supplert sin kompetanse på salgssiden, og i dag består Bee Concepts kjerneteam av fem ressurspersoner:

  • Anja Westlye, daglig leder i Bee Concepts. Tidligere gründer av selskapet Oslo Helse og Omsorg AS som senere er solgt til Norlandia
  • Christina Westerveld Haug, styreleder i Bee Concepts. Tidligere gründer av selskapet Farmaka AS som senere er solgt til Boots apotek
  • Knut Ruud, CTO i Bee Concepts. Løsningsarkitekt med bred erfaring bl.a. innen velferdsteknologiske løsninger for kommunemarkedet
  • Tom Erik Kristiansen, markedssjef i Bee Concepts. Senior forretningsutvikler, gründer av Motegruppen som ble børsnotert i 2007 og gründer bak et av selskapene i dagens Ayfie Group som går på børs i nær fremtid.
  • Simen Torp Halvorsen, salgssjef i Bee Concepts, gründer av Norsk Pharma

– Bee Concepts er en innovativ aktør innen velferdsteknologi, IoT og maskinlæring, forteller Anja Westlye. Ved å sammenstille ulike typer data, leveres innsikt og varslinger om helsetilstand og risiko med unik presisjon.  Vi skaper trygghet for eldre som bor alene.

– Dagens leverandører innen velferdsteknologi har fokus på tjenesteoperatørene, i hovedsak kommunale virksomheter som utfører helsetjenester, mener Westlye. Bee Concepts oppgir for sin del å ha brukeren i fokus.

– . Bekymringer for egen helse oppstår ofte før man er syk nok til å få vedtak om hjemmesykepleie. Denne bekymringen deler pårørende. Vi ser et klart behov for å tilby en løsning for å skape en tryggere hverdag for denne store og stadig voksende gruppen, forteller hun.

Selskapet bak BeeConcepts. Fra venstre: Simen Torp Halvorsen, Tom Erik Kristiansen, Christina Westerveld Haug, Anja Westlye.

Varsler avvik og adferdsendring basert på brukers egne data

– Få sanntidsinformasjon om dine nære har det bra! Bli varslet ved avvik og akutte hendelser! Slik lyder våre fremste kundeløfter, sier Westlye. Løsningen samler inn data om bruker og brukers omgivelser gjennom ulike sensorer.

Varslingen er kjernen i løsningen. Utover å motta varsel selv, kan bruker dele sine varsler med både pårørende og tjenesteleverandører.

– Vi ser et stort forbedringspotensial, ikke minst i kommunikasjonen mellom bruker, pårørende og tjenesteleverandører, opplyser Westlye. For bruker og pårørende vil det også være mulig å sette opp positiv varsling. Man kan for eksempel sette opp at kl 12 hver dag vil man motta et pushvarsel om mor eller fars status. Så lenge alt er bra, får man en positiv beskjed i lunsjen hver dag.

Dataene lagres i brukerens personlige sky og det er brukeren som eier sine egne data. Slik kan systemet lære seg den enkelte brukerens adferdsmønster. Gjennom bruk av AI og maskinlæring vil systemet kunne detektere avvik og varsle om adferdsendringer. Det kan være akutte hendelser eller prediktiv varsling.

Software-løsninger er i innovasjonsmiljøer en kjent utfordring i forhold til strategi for beskyttelse av immaterielle rettigheter (IPR).

– Bee Concepts er i prosess med en forundersøkelse for å utrede hvilke unike sider av løsningen som måtte kunne la seg formelt beskytte IPR-messig. Vi gjør fortløpende vurderinger på om vi skal søke patent. Hurtighet en viktig faktor for oss, sier Westlye. Det innebærer at å komme raskt til markedet og lansere løsningen i flere markeder vil kunne prioriteres fremfor patentsøknader.

Interessert marked og emisjon i prosess

Kundelisten omfatter sluttbrukere, private og offentlige tjenesteytere og leverandører av helse- og velferdsteknologi.

– Interessen fra eldre og deres pårørende har vært veldig bra, opplyser Westlye. Selv om løsningen bygges med utgangspunkt i bruker og pårørende, har vi også god dialog med tjenesteleverandører.  Det er ingen tvil om at prediktiv varsling, tryggere brukere, samt bedre kommunikasjon og koordinering med pårørende er faktorer som vil gi positive synergier for både offentlige og private tjenestetilbydere.

Bee Concepts lanserte nylig betaversjonen og vil lansere Proof of Concept (PoC) for 20 pilotkunder innen jul. Den første emisjonen avsluttes i disse dager med flere spennende navn på tegningslisten.

– Det er viktig for oss med god dialog med investorene. Vi tror pengene de skyter inn får langt større verdi når de i tillegg kan være en sparringspartner og rådgiver, avslutter Westlye.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!