Universal Doctor Speaker løser viktige språkutfordringer i helsearbeidet

Selskapet Instant Language Aid har utviklet en løsning som bidrar til å tolke mellom flyktninger/personer med innvandrerbakgrunn og helsepersonell. Som kjent er det mange av flyktningene som har helseproblemer når de kommer til Norge eller noen av de andre landene i Europa, og det er en utfordring – og store kostnader – knyttet til tolkebehov. Denne utfordringen løser produktet til Instant Language Aid; Universal Doctor Speaker.

(Bilde: F.v. Cathrine Rysst, daglig leder i Instant Language Aid AS, med Tine Tveiten Larsen, fra Akutt24 Ahus.)

Utgangspunktet for utviklingen av Universal Doctor Speaker, er den rekke konkrete spørsmålsstillinger:
– Hva gjør vi når helsearbeidere og pasienter ikke kan snakke sammen pga språkbarrierer?
– Hvordan kan vi tilby kvalitetssikret dialog når tolk ikke er tilgjengelig?
– Hvordan gi vi gi å få avgjørende informasjon i krisesituasjoner uten felles språk?
– Hva gjør vi når en minoritetsspråklig pasienter, på tross av språkproblemer, ikke ønsker å bruke tolk?

– Dette er problemer som langt på vei kan løses med helseteknologi, forteller daglig leder for Instant Language Aid AS, Cathrine Rysst. Hun er lingvist og har vært med på utviklingen av det web-baserte-programmet som muliggjør, effektiviserer og kvalitetsikrer kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter uten felles språk.
– I det første møtet mellom pasient og helsepersonell er det avgjørende at man raskt får oversikt over pasientens tilstand og deres behov for medisinsk behandling. Med tolkeverktøyet Universal Doctor Speaker kan pasienten svare på en rekke standardspørsmål der og da. Parallelt bidrar det til å gi likeverdig og trygg behandling av pasienter, uavhengig av språk og kulturell bakgrunn.

Forhåndsprogrammert oversetting
Ved hjelp av en dataskjerm kan pasient og helsepersonell føre dialog via mange tusen standardord og setninger som er lagt inn i programmet. Løsningen er et forhåndsprogrammert oversetterverktøy, til forskjell fra maskinoversettelse, med både lyd og skrift. 17 språk er per i dag tilgjengelig, og det kan brukes på alle mobile og stasjonære plattformer.

Programmet har, med støtte fra Forskningsrådet, det siste halve året blitt testet ut og tilpasset på barselavdelingen og Akutt24 ved Ahus.

Ahus har mange pasienter med minoritetsbakgrunn, og det er et stort behov for tolkeløsninger i møtet mellom pasient og helsepersonell. Dette verktøyet har vært brukt med gode resultater. Det bidrar til pasientsikkerheten, i tillegg til at helsearbeiderne bruker sin tid mer effektivt, forhindrer misforståelser og feilbehandling.

I disse dager kan mobil-appen, en mini-utgave av sykehusprogrammet, lastes ned gratis på grunn av den prekære flyktningsituasjonen i Europa.

Se introduksjonsvideo:

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

2 thoughts on “Universal Doctor Speaker løser viktige språkutfordringer i helsearbeidet

  1. Jeg arvet en lommeparlør. Den var fra 1930-tallet. Det var en liten bok med setninger man brukte ofte, på to språk. Det er ikke store spranget som skal til for å legge noe slikt i et program og velge blant flere språk. Det er litt trist at framskrittet på denne fronten ikke er større på 80 år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *