Home Startups Innobørs Vil dykke etter skatter i kundenes data

Vil dykke etter skatter i kundenes data

0

At håndtering av store datamengder med kunstig intelligens og maskinlæring kan generere nye verdier, levner IT-trendene liten tvil om. Hvilke skatter en enkelt SMB kan framkalle gjennom smart læring, analyse og konvertering av egne og tilgjengelige data, har dog de færreste kunnskap om. Det ønsker Datadive å gjøre noe med.

(Skrevet av Gudbrand Teigen, InnoBørs-ansvarlig)

I idylliske Kvisvik i Møre og Romsdal finner vi InnoBørs-registrerte Datadive. Gründer Alf Jakob Johannessen har sammen med Arnt Johan Østrem utviklet selskapet som finner verdier du ikke visste du hadde i dine data.

– Vi er to ressurspersoner som vokste opp akkurat da Internett ble mer og mer tilgjengelig fra midten av 90-tallet. Foretaket ble startet opp som et enkelpersonforetak i 2009, og skulle i utgangspunktet være forbeholdt registrering av domener. Tanken om Datadive har modnet med årene, ettersom informasjonsstrømmen har økt. Vi ønsker å undervise i utnyttelse av smarte data som en variabel for å skape merverdi i et mer og mer automatisert marked, sier Alf Jakob Johannessen.

Foretaket Datadive har som ambisjon at de skal være ledende på smarte løsninger innenfor digital læring, databehandling og sikkerhet.  Som eksperter på å dykke etter data vil Datadive lære andre bedrifter hvordan de best kan utnytte:
– Datafangst (dypdykk i bl.a. metadata)
– Datakonvertering (effektiv konvertering av filer til smidig bruk)
– Datasikkerhet (effektiv håndtering av ytelse og sikkerhet, bl.a. personvern)
– Filkontroll (effektiv og sikker håndtering av filer, bl.a. via sky og enheter)

Gir unik dybdeinnsikt i egne data – case by case  

Å stole på og se verdien av data som angår egne kunder er etter Datadives mening en forutsetning for å avdekke verdi. Analyse og forståelse av slike data kan være viktigere og mer anvendelige enn store og automatisk genererte dokumenter fra databaser og søkemotorer, hvor det er tilnærmet ubegrenset informasjonsstrøm.

– Datadive er unikt ved at noen av metodene vi bruker er basert på case by case-prinsippet. Det setter oss i stand til å lære kundene våre å grave dypt på en effektiv og ikke minst rimelig måte. På den måten blir vi ikke tvunget til å forholde oss til ett system eller ett språk. Vår tilnærming er metodisk, kundene skal ikke slutte å bruke større systemer og databaser, men heller utnytte dem på en smartere måte, sier Johannessen.

Sikret seg med kopirettigheter

– Vi eier to domener relatert til Datadive, og vi har gjort test på immaterielle rettigheter. I tillegg har vi sikret vår nettside med kopirettigheter, sier gründer.

I 2018 må en forholde seg til krav om universell utforming av IKT-løsninger. Datadive optimaliserer kontinuerlig og holder hodet foran utviklingen i kravene Kunnskaps og Moderniseringsdepartementet gjør gjeldende gjennom Difi og Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.

Teknologien distribueres helst over sikker protokoll HTTPS, og er noe som ikke vil forsvinne med det første. Som et supplement til kundene har Datadive utviklet en app. Den er så langt ikke publisert på noen av de offentlige app- markedene, og vil være et utviklingsområde over tid for bedriften.

– Vi lover kundene respekt, tillit og samarbeid. Potensielle kunder er positive til ideen og tankene bak. De vet at vi leverer kvalitet, når det kreves. Vi vil dele kunnskap med kundene som er selvinstruerende, effektiv og ikke minst rimelig. Kombinasjonen datafangst, datakonvertering, filkontroll og sikkerhet gir kundene et fortrinn, fordi vi deler kunnskap og informasjon som gjør at de får høy utnyttelsesgrad. Dette krever god kommunikasjon med kundene, noe som vi selvsagt vil etterleve, betror Johannessen.

Vil ta ansvar for vekst sammen med investorer og partnere  

Tilsvarende som i kunderelasjonene, er kommunikasjon med investorer og industrielle partnere viktig for Datadive som ser potensial for vekst. Partner- og investorrelasjoner forestås gjennom nøkkelpersoner med ekspertise på databehandling og undervisningsmetodikk. Datadive skal dykke etter «gull» i kundenes data som vil ha verdi til bruk i undervisning. Investorer må se verdien av Datadives undervisningstjenester, og samtidig være trygge på at kunden kan fokusere på kjernevirksomheten sin.

– Overfor investorer og partnere profilerer vi oss som de solide ressurspersonene vi er, med et godt og etablert forretningsnettverk. Vi har stor tro på Datadive som et disruptivt, innovativt selskap. Derfor er vi villige til å være med å ta selskapet ut hele vegen, først i Norge, så Norden og videre internasjonalt, fastslår Johannessen.

Lagelig marked for disrupsjon

Markedet domineres av større datasystemer, databaser og søkemotorer. Trenden nå er at mange funksjoner blir automatisert og sentralisert ved digitalisering. I det bildet ser Datadive muligheten for smartere utnyttelse av verdifulle data. Dette kan være data som ikke nødvendigvis ligger i et normalt brukergrensesnitt, men heller lengre ned i datagrunnlaget. Datadive forholder seg akkurat nå til interesse og vekstmuligheter regionalt i Midt-Norge, samtidig som bedriftens fotfeste lokalt i Møre og Romsdal befestes.

– Selv om foretaket per i dag verken har fast omsetning eller forpliktelser, er vi overbevist om potensialet. Vi håper at Datadives bidrag kan skape arbeidsplasser både hos oss og ute hos våre kunder. Forutsetningen er at de ser verdien av våre tjenester. For eksempel det at våre kunder får undervisning med mer effektive metoder som gjensidig vil styrke oss i kunnskapssamfunnet, avslutter Johannessen.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst