Home Inspire partner program Slik skal Kommuneforlaget robotisere Kommune-Norge

Slik skal Kommuneforlaget robotisere Kommune-Norge

0

Kommuneforlaget har lansert en robot som digitaliserer og automatiserer kommunenes kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Dette er en helt ny og automatisert chatløsning som vil kunne gi store gevinster.

(InnoMag opplyser om at Kommuneforlaget er en del av content marketing-programmet vårt INSPIRE)

Roboten har kunstig intelligens som utvikles gjennom bruk. Kommunene er selv med på å utvikle de mest stilte spørsmålene innenfor byggesak, skjenkebevillinger, barnehageplass, eldreomsorg eller andre type spørsmål. Dette vil kunne frigjøre de ansatte tid til å løse andre og mer krevende oppgaver.

– Vi har invitert alle kommunene til å være med å utvikle denne Chatbot´ løsningen og hatt flere titalls presentasjoner av den i markedet med ensidig positive tilbakemeldinger. Vi utvikler dette produktet i samarbeid med kommunene, og vi er godt i gang med å imøtekomme kommunenes individuelle behov på dette området», sier, Utviklings- og leveransesjef /COO Per Olav Nyborg i en pressemelding.

Løsningen benyttes allerede av DNB og av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) med sine 67 000 studenter – og nå er det altså Kommune-Norges tur.

Kommuneforlagets omfattende kompetanse innen det kommunale lov- og avtaleverket sammen med allerede etablerte digitaliseringsløsninger, bidrar dette til å gjøre dette til en unik løsning. Målet er at innbyggeren skal kunne føle seg godt og korrekt ivaretatt samt at det innebærer at kommunen i realiteten gir en 24 timers service til sine innbyggere på flere områder.  

InnoMag er Norges ledende innovasjonsmagasin og leverer kvalitetsinnhold uten betalingsmur. Vi er derfor avhengige av støtte fra våre lesere for å kunne fortsette å kunne levere unikt stoff til alle dere som er opptatt av fremtiden og alt det spennende som skjer på endringsfronten, både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom du ønsker å støtte InnoMag, kan du sende ditt bidrag via Vipps ved å søke opp InnoMag under "kjøp og betal". Alle monner drar og vi setter stor pris på bidraget! Med vennlig hilsen InnoMag-teamet!