Home Inspire partner program Tar du vare på humankapitalen din?

Tar du vare på humankapitalen din?

0

Det er januar og for mange betyr det den årlige medarbeidersamtalen…

(InnoMag opplyser om at Kommuneforlaget er en del av content marketing-programmet vårt INSPIRE)

Det å ta vare på humankapitalen i en organisasjon viser seg ofte å gi bedre kundetilfredshet og en bedre bunnlinje.  Framtidsrettede organisasjoner stiller nye krav til kompetanse, fleksibilitet og evne til å løse oppgaver på nye måter.

10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse bygger på omfattende forskning om effektiv ledelse og gode virkemidler for å motivere medarbeidere og hente ut best mulig ytelse.

– Målet med utvikling av 10-FAKTOR er å tilby en medarbeiderundersøkelse som er forskningsbasert, fokusert og avgrenset. 10-FAKTOR er avgrenset til 10 faktorer, som er dokumentert viktige. Det er også viktig at det skal ta kort tid å svare på undersøkelsen,  Sier Per André Granvoll, Salgs- og markedsansvarlig i Kommuneforlaget.

Faglig rådgiver for utvikling av 10-FAKTOR er Linda Lai, professor i ledelse og organisasjonspsykologi, ved Handelshøyskolen BI. Den anerkjente forfatteren og foredragsholderen har samarbeidet med både kommuner og andre typer virksomheter gjennom mange år på felt som ledelse, motivasjon, beslutningsprosesser, makt og påvirkning.

Forskningen er hentet både fra Norge og andre land, og den er dokumentert i en lang rekke vitenskapelige artikler, fagbøker og populærvitenskapelige artikler på norsk og engelsk.

Per Andre Granvoll, salgs- og markedsansvarlig i Kommuneforlaget.

– Den er både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert og fanger opp viktige faktorer på medarbeider-, gruppe-, organisasjons- og ledernivå. Den er også utviklingsorientert og skal danne grunnlag for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling. Flere og flere organisasjoner oppdager de positive effektene ved å bruke 10-FAKTOR, forklarer Granvoll.

Undersøkelsen passer for både kommunale og  private virksomheter og det er følgende 10 faktorer som måles:

1.    Indre motivasjon
Motivasjon for oppgavene i seg selv (”indre motivasjon”).

2.    Mestringstro
Tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet.

3.    Autonomi
Opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig (”autonomi”).

4.    Bruk av kompetanse
Opplevd bruk av egen kompetanse (”kompetansemobilisering”).

5.    Mestringsorientert ledelse
Ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine egne forutsetninger.

6.    Rolleklarhet
Tydelig kommuniserte forventninger til rollen medarbeideren skal fylle.

7.    Relevant kompetanseutvikling
Opplevde muligheter til å få kompetanseutvikling som er relevant for jobb / oppgaver.

8.    Fleksibilitetsvilje
Villighet til å være fleksibel på jobb, spesielt i måten man arbeider på.

9.    Mestringsklima
Kultur for å samarbeide, lære og gjøre hverandre gode

10.    Prososial motivasjon
Ønske om å bidra til andres måloppnåelse, dvs. gjøre noe nyttig for andre (”prososial motivasjon”).

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst