Home Tech Green-tech 2017 – Sirkulærøkonomiens gjennombruddsår?

2017 – Sirkulærøkonomiens gjennombruddsår?

0
Foto: Erik Burås / STUDIO B13

Det er over 40 år siden de norske Planke-brødrene startet Tomra, tuftet på en strategi om å hjelpe norske kjøpmenn med å effektivisere gjenvinning av tomflasker. De startet en trend som i år ser ut til å skape nye spennende forretningsmuligheter for norske innovasjonsfrontkjempere.

(Saken ble først publisert i årets utgave av Innovasjonsmagasinet)

2017 ser ut til å bli året der Norge farges både grønt, blått og gult. Bak fargene handler det mer og mer om den gryende sirkulærøkonomien.

Konsulentselskapet BCG presenterte allerede i januar en rapport de kalte «Green Leadership», som tok for seg mulighetene og utfordringene det grønne skiftet innebærer. I rapporten trakk de frem noen flotte eksempler på ledende norske innovatører innen sirkulærøkonomi. Blant selskapene som ble fremhevet var Nortura, Aker BioMarine og Statkraft.

I april lanserte regjereringen så industrimelding og perspektivmelding på to dager. I førstnevnte er det ingen tvil om at bærekraftperspektivet og den grønne industrien er satt i fokus. Behovet for større grad av resirkulering og gjenbruk av ressurser, i en sirkulær økonomi, har en sentral plass i meldingen. Den peker også på katapultordningen, som gir næringslivet risikoavlastning og mulighet for å etablere testsentre.

Nasjonalt strategiprogram for forskning og innovasjon blir først livskraftig når de nødvendige virkemidlene kobles til, slik at anbefalingene kan følges opp og realiseres. Digital Norway/Toppindustrisenteret blir omtalt flere steder i meldingen. Regjeringen er positive til initiativet fra industrien – der delvis statseide Kongsberg Gruppen har spilt en sentral rolle. Regjeringen har til og med gått inn med finansiering til forprosjektet, og sagt at den vil støtte opp om realiseringen. Det interessante er at de 12 store i Digital Norway ønsker å hjelpe små og mellomstore bedrifter i den raske digitale omstillingen vi står overfor.

Før vi ser nærmere på hva noen av disse har erfart, er det et poeng å se på filosofien bak grønn vekst og sirkulærøkonomi. I september 2015 vedtok FNs generalforsamling en plan med 17 bærekraftsmål for en bedre verden innen 2030. Planen omfatter både økonomisk, sosial og økologisk bærekraft, og det var denne planen som i desemberdagene 2015 ble fulgt opp av klimaavtalen i Paris. En viktig konklusjon er at sirkulærøkonomien i realiteten åpner opp for en rekke nye forretningsmuligheter, samtidig som avfall som konsept forsvinner.

For sirkulærøkonomiens frontkjempere er avfall kun uutnyttede ressurser!

I motsetning til tradisjonell næringsvirksomhet, som baserer seg på at man utvinner ressurser, produserer, bruker og kvitter seg med det man ikke trenger, er en sirkulær økonomi basert på gjenbruk, oppussing/forbedring og materialgjenvinning i et kretsløp hvor ressursene brukes på nytt og på nytt.

Den grønne omstillingen som økt gjenbruk skaper, må imidlertid også være lønnsom. Det handler om en mer helhetlig utnytting av ressursene og en bærekraftig økonomisk vekst.

BCGs rapport peker på at tiden nå er inne for norske virksomheter å innovere, slik at de kan tilby nye smarte, grønne løsninger i tråd med FNs visjoner. De trekker blant annet frem en rapport fra Nielsen Research, som peker på at seks av ti forbrukere foretrekker å kjøpe produkter og tjenester fra aktører med et bevisst og tydelig forhold til FNs mål. Øyvind Torp, managing director i BCG Norge, påpeker at det er store muligheter for å gjøre grønne investeringer og samtidig tjene penger og skape jobber – hvis man velger riktig strategi.

Nortura, en av Norges fremste matprodusenter, trekkes frem som en av de som mest dedikert går inn for å se mulighetene som ligger i en sirkulær virksomhetsfilosofi. Selskapet som blant annet står bak merkevarer som Gilde og Prior, har over 5000 medarbeidere og omsatte i 2016 for vel 22 milliarder kroner.

De fleste nordmenn kjenner selskapet blant annet som leverandør av kjøtt, men i tillegg til 6 dyrearter er selskapet på de fleste frokostbord som leverandør av både hvite egg og gule plommer. Med 30 fabrikker over hele landet er de en av flere som innser at nye teknologiske innovasjoner skaper helt nye og spennende muligheter, både i form av roboter, big data og sensorteknologi.

Selskapet, som har ambisjon om en «Vugge til vugge»-filosofi hvor alle råvarer som inngår i produksjonen skal kunne brukes på nytt i nye produkters livssykluser uten å forurense eller forsvinne som avfall, har allerede kommet langt. På NHOs årskonferanse ble blant annet eggeskall-prosjektet til Nortura trukket frem som et eksempel på hvordan et tidligere avfallsprodukt kan vise seg å bli et nytt, verdifullt produkt – et flott eksempel på det noen kaller økodesign.

Kort forklart oppstår nye spennende muligheter når man fokuserer på holistisk samspill og ressursutnytting i det «industrielle økosystemet».

Biovotec og Nortura har jobbet sammen for å industrialisere eggemembranen som et sårhelende middel for kroniske sår – et stadig større problem, grunnet en aldrende befolkning kombinert med økningen i diabetes-relaterte sår. Plaster-preparatene som finnes på markedet per nå, er svært kostbare. Biovotec sin visjon er derfor å skape et sårhelingsprodukt til en pris som tilgjengeliggjør produktet for flere pasientgrupper.

Nortura har trukket syv lærdommer fra sin satsning på sirkulær innovasjon innenfor sine ulike verdikjeder. Ved å utnytte elementene i den sirkulære økonomimodellen i praksis, tror vi disse kan bidra til verdiskapingspotensiale i enhver bransje:

1. Bærekraft og sirkulærøkonomisk tenkning må drives frem fra ledelsen og innebærer et strategisk skifte som innvirker på hele virksomheten.

2. Få med både egne medarbeidere, kunder og underleverandører
på en slik satsning.

3. Søk nye samarbeidspartnere, også utenfor egen næring og landets grenser.

4. Dette er nybrottsarbeid, og uten en strategisk satsning på åpen innovasjon vil man ikke lykkes – det handler mye om å utvikle nye produkter og tjenester til sine kunder raskere og bedre enn tidligere.

5. Sirkulær tenkning er ikke noe nytt. Også i naturen gjenbrukes næringsstoffer, materie og energi, og alle biprodukter er kilden til nye produkter – avfall eksisterer ikke.

6. Invester i ulike ideer og eksperimenter, og styr dem med en porteføljetilnærming.

7. Invester i riktig kompetanse – endringer krever ny og videreutviklet kunnskap. Å inneha den kompetansen du trenger, er avgjørende for gjennomføringshastigheten.

– Sirkulærøkonomien åpner et unikt mulighetsvindu fordi etterspørselen etter grønnere og mer ressurseffektive produkter vokser raskere enn tilbudet av smarte løsninger. Vi tror sirkulærøkonomien vil skape nye vekstmarkeder etter hvert som flere og flere forbrukere legger vekt på dette, sier konsernsjef Arne Kolberg.

Kolberg er en utradisjonell leder på flere vis, i vinter gikk han ut og fortalte til NRK at han er både introvert og høysensitiv.

– Folk har spurt om det går an å være toppleder med en slik personlig egenskap. Mange forbinder høysensitivitet med svakhet eller noe sart. Jeg har fått kommentarer om jeg kanskje ikke har styrke nok til å være i en topplederstilling.

Han påpekte allikevel at flere toppledere nok kunne ha nytte av litt mer sensitivitet.

– De sansene jeg har gjør at jeg har en solid magefølelse og sterk intuisjon. Det mener jeg er viktige egenskaper som leder. I tillegg til å selvfølgelig å ha med kalde fakta i alle sakene vi behandler.

Vi tror han har helt rett!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst